09:10:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-01 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2022-05-22 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-27 Årsstämma 2019
2019-06-14 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-15 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2018-06-14 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-08 X-dag ordinarie utdelning HELIO 0.00 SEK
2015-06-05 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Heliospectra är ett industriellt bolag specialiserade inom elektronik. Bolaget utvecklar kompletta belysningssystem för växthusmarknaden. Tekniken baseras på LED teknologi och erbjuds med tillhörande digitala lösningar, där kunderna kan styra belysningen via egenutvecklade mjukvaruplattformar. Största marknaderna för bolagets produkter återfinns inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2024-05-24 17:42:03

FRE, 24 MAJ, 2024 17:40 CEST - Som tidigare meddelats har styrelsen i Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") av försiktighetsskäl beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per den 31 mars 2024. Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt.

Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt. Det egna kapitalet i Bolaget uppgår per den 31 mars 2024 till 16 734 tusen kronor varav aktiekapitalet uppgår till 12 203 tusen kronor.

"Beslutet att genomföra en kontrollbalansräkning var en försiktighetsåtgärd, i linje med god praxis och våra kommunikationsriktlinjer. Som förväntat visar kontrollbalansräkningen att bolagets aktiekapital är helt intakt. Jag vill betona att huvudägarna står enade och fullt ut stödjer Heliospectra och dess vision. Bolaget har de senaste två åren genomfört betydande operationella och strategiska förändringar under ledning av den nya ledningsgruppen och vi ser med stor förväntan fram emot de möjligheter som ligger framför oss," säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.