05:10:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2022-04-13 Årsstämma 2022
2022-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning HOFI 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning HOFI 1.90 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning HOFI 1.30 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-15 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-02 Ordinarie utdelning HOFI 0.75 SEK
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Årsstämma 2015
2015-02-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Hoist Finance är verksamt inom finansbranschen. Bolaget arbetar huvudsakligen med förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar, som utges utan säkerhet. Kunderna återfinns bland större banker och finansiella institut runtom den europeiska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse kompletterande finansiella tjänster. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
2024-04-02 18:00:00

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) ("Hoist Finance") har under perioden 25 mars 2024 - 28 mars 2024 återköpt sammanlagt 145 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100000000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt dagligt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |(SEK) |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|25 mars 2024 |40 000 |52,1747 |2 086 988 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|26 mars 2024 |40 000 |52,3000 |2 092 000 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|27 mars 2024 |40 000 |53,1656 |2126 624 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|28 mars 2024 |25 000 |53,2900 |1 332 250 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
| | | | |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|Totalt ackumulerat |145 000 | |7 637 862 |
|under vecka 13 2024| | | |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|Totalt ackumulerat |1 335 022 | |60 683 903 |
|under | | | |
|återköpsprogrammet | | | |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 28 mars 2024 till 1 335 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87967 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, Vice VD och CFO

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.