10:54:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-24 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-19 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-18 Ordinarie utdelning LOVE B 0.00 SEK
2024-03-15 Årsstämma 2024
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-24 Ordinarie utdelning LOVE B 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-04-18 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-18 15-10 2022-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFinans
IndustriInvesteringar
I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för aktieägare och övriga intressenter. Bolaget grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-06 12:00:00

I Love Lund AB investerar en halv miljon kronor i Trackpaw Scientific AB, som därmed blivit det senaste nytillskottet i investeringsportföljen.

Bakgrund och motiv

I Love Lund tar plats i Trackpaw Scientifics ägarskara genom en investering på en halv miljon kronor för 833 aktier i bolagets nyemission som just avslutats. Investeringen, som sker kontant, innebär att ett nytt intressant bolag inom life-science sektorn tagit plats i vår breda investeringsportfölj.

Vår investering är en del av bolagets försåddsrundasyndikerad av LU Holding, Lunds universitets investeringsbolag, och med Almi Invest som ledande investerare, följda av Trackpaws styrelsesledamöter och ordförande, ett family office samt ett antal affärsänglar med spetskompetens inom relevanta områden för såväl marknad som produktutveckling. Totalt tar bolaget in drygt fem miljoner kronor i denna tidiga investeringsrunda.

Med hjälp av det nya kapitalet planerar TrackPaw Scientific att förbereda sin lösning inför betatestning tillsammans med slutkund, som består av stora läkemedelsbolag och kontraktforskningsorganisationer (CROer) som bedriver försöksverksamhet.

TrackPaw Scientific AB utvecklar och kommersialiserar en teknisk plattform för att accelerera utvecklingsprocessen för nya läkemedel. Produkten mäter individuella försöksdjurs välmående genom vikt- och aktivitetsmätningar och rapporterar vid avvikelser, för att minska behovet av den manuella och tidskrävande process för övervakning som är implementerad idag. Marknaden för en sådan produkt är mycket stor och konkurrensen begränsad.

Affärsmodellen grundar sig i en djupgående produkt-market fit där den kommersiella potentialen validerades tidigt i caset, och där funktionaliteter och behov fastställs kontinuerligt med tilltänkta slutkunder. Efter flera avsiktsförklaringar från globalt ledande slutkunder gör sig bolaget nu redo för att anställa fler resurser samt trappa upp produktutvecklingen genom pilottestningar med både lundabaserade bolag såväl som flera globala farmaceutiska bolag.

Den främsta milstolpen för försåddsrundan är att skapa traction genom installation av betaversioner hos nationella och internationella slutkunder.

I Love Lund och Trackpaw Scientific kompletterar varandra väl då vår roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i ett mycket tidigt skede. En röd tråd är att målbolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

Investeringen ska ses som en del av den löpande förvaltningen för I Love Lund.

Kommentarer

- TrackPaw Scientific är ett spännande life science-bolag som kommer kunna leverera både god värdeutveckling och Lundanytta, med sitt starka grundar/ledningsteam, en stor växande marknad och försprång framför kommande konkurrenter. Vårt bidrag om kapital och nätverkskompetenser gör här skillnad. TrackPaw är ett etiskt life science/tech SaaS-bolag, säger I Love Lunds VD Björn Englund.

Trackpaw Scientifics VD, Liza Tchapanova kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

- Hela medgrundarteamet har rötter i Lund och inspireras dagligen av den höga nivå av innovationskraft och forskning som genomsyrar staden. Vi är därför väldigt glada över att ha I Love Lund på vår ägarlista som delar samma syn över den potential och kompetens som finns förankrad här! Det är en positiv utveckling för oss och ett kvitto på att vi har backning av en grupp likasinnade investerare.

Läs mer om Trackpaw Scientific här: www.trackpaw.se

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund AB
Telefon: +46735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Liza Tchapanova, VD Trackpaw Scientific AB
Telefon: +46760 23 22 03, e-post: liza@trackpaw.se

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med stark anknytning till Lund, företrädesvis i onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd och i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.ilovelund.se