21:46:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
ICA Gruppen är en detaljhandelskedja. I koncernen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till svenska kunder. Under 2015 gjordes även ett förvärv av Apotek Hjärtat. Sedan tidigare har ICA gruppen haft apoteket Cura under koncernens förvaltning. Störst verksamhet återfinns på den Nordiska - och Baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning ICA 13.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-23 Halvårsutdelning ICA 6
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Halvårsutdelning ICA 6
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning ICA 11.50 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning ICA 11.00 SEK
2018-04-12 Årsstämma 2018
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Ordinarie utdelning ICA 10.50 SEK
2017-04-07 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-15 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning ICA 10.00 SEK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning ICA 9.50 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-12 Analytiker möte 2014
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-14 Ordinarie utdelning ICA 8.00 SEK
2014-04-11 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-13 Analytiker möte 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Ordinarie utdelning ICA 0.00 SEK
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-11 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-14 Analytiker möte 2012
2012-11-09 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-09 Analytiker möte 2011
2012-09-21 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-20 Ordinarie utdelning ICA 6.25 SEK
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-13 Ordinarie utdelning ICA 6.00 SEK
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-15 Ordinarie utdelning ICA 6.00 SEK
2010-04-14 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-23 Ordinarie utdelning ICA 5.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2008-04-23 Ordinarie utdelning ICA 6.00 SEK
2007-04-27 Ordinarie utdelning ICA 5.50 SEK
2006-05-11 Ordinarie utdelning ICA 4.50 SEK
2020-10-23 07:00:00

Stabilt i en turbulent omvärld

Tredje kvartalet 2020
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 5,3 procent till 31 400 Mkr (29 818)
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 6,2 procent till 1 698 Mkr (1 599)
  • Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19 pandemin. ICA Sverige har gynnats medan övriga segment har påverkats negativt. Sammantaget bedöms rörelseresultateffekten i tredje kvartalet ha uppgått till cirka     -15 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 1 302 Mkr (1 202)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,45 kr (5,96)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 1 752 Mkr (2 342)
  • Extra bolagsstämma den 22 september fattade beslut om utdelning av 6 kr per aktie, vilket var andra delen av årets utdelning på totalt 12 kr per aktie
Händelser efter kvartalets utgång
  • Inga händelser efter kvartalets utgång

Ur hållbarhetsrapporten

ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser har minskat med 74 procent rullande 12 månader jämfört med basåret 2006. Under rapporteringsperioden har utsläppen minskat tack vare en successivt ökad användning av köldmedia med lägre klimatpåverkan i butiksled samt övergång till förnybar el i Rimi Baltic. Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt och trenden talar för att ICA Gruppen kommer att nå målet om klimatneutralitet genom att i den egna verksamheten ha minskat utsläppen med minst 70 procent vid utgången av 2020 och klimatkompensera för resterande utsläpp.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

"Vi ser i stort samma mönster detta kvartal som i det föregående. Stark volymtillväxt för ICA Sverige medan försäljningsutvecklingen är svagare för Rimi Baltic och Apotek Hjärtat. Resultatmässigt hade dock Rimi Baltic ett starkt kvartal. Den uppdaterade marknadsvärderingen av vår fastighetsportfölj visar på en fortsatt stabil utveckling."