16:36:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-28 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2018-04-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-21 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-30 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2013-05-29 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2012-05-29 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-30 Årsstämma 2011
2011-06-01 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-04 Ordinarie utdelning IDL 0.00 SEK
2010-06-03 Årsstämma 2010
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IDL Biotech är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är särskilt inriktade mot utveckling av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi, där bolaget är tillverkare av tumörmarkörer och av olika bakterietester som används vid test av salmonella. Bolaget grundades ursprungligen 1988 under namnet IDL, Immuno Develop Lab. Huvudkontoret ligger i Bromma.
2020-09-14 13:51:31

Under 2019 lämnade IDL Biotech in underlag, en så kallad "pre-submission request", till amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att kunna få ett framtida godkännande av UBC[®] Rapid, bolagets snabbtest för blåscancer. Nu går bolaget vidare och förbereder kliniska studier i USA.

IDL Biotech startar idag ett samarbete med konsultföretaget QAdvis AB, som kommer att planera och genomföra kliniska studier för IVD testet UBC[®] Rapid. Baserat på resultaten kommer QAdvis ge support till IDL för den så kallade 510(k) ansökan till FDA. Som en del i samarbetet deltar också QAdvis amerikanska partner New World Regulatory Solutions, Inc.

"USA har det största antalet fall av blåscancer i världen och det är givetvis en väldigt viktig marknad för oss. Inför ett FDA-godkännande har det krävts en anpassning och utveckling av vårt snabbtest UBC[®] Rapid. Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan starta arbetet med att planera de kliniska studierna för UBC[®] Rapid i USA." säger Gunnar Wahlberg, TF VD på IDL Biotech.

UBC[®] Rapid är avsett för upptäckt av blåscancer i framför allt högriskpatienter och för att följa sjukdomsutvecklingen efter fastställd diagnos. Detta test är redan kliniskt dokumenterat och används idag framförallt i Tyskland där produkten tagit 30 procent av marknaden på ett fåtal år. För produkten, som nu vidareutvecklas, är introduktion planerad till ett antal länder i Europa och även delar av övriga världen.

QAdvis AB är ett svenskt konsultföretag med kontor i Lund och Kista, specialiserat på Quality and Regulatory Affairs Management för medicinteknik och in vitro diagnostik. Företaget har betydande kompetens och erfarenhet inom området och deltar aktivt i internationella kommittéer för regulatoriska frågor och har världsomspännande allianser med andra företag inom detta område.

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 550 000 personer årligen globalt. Den uppskattade incidensen i USA är 80 000 nya fall årligen och cirka 17 000 dödsfall varje år. Dessutom beräknas cirka 700 000 människor leva med sjukdomen i USA och cirka 5 miljoner amerikaner årligen söka sjukvård pga. hematuri, dvs blod i urinen. Cirka 75 procent av patienterna med urinblåsecancer överlever sjukdomen i minst 5 år efter diagnos. Efter primär diagnos och kirurgi kontrolleras patienterna med cystoskopi i allmänhet 4-6 gånger per år de första två åren och därefter 1-2 gånger per år. Snabbtester är därför av stor betydelse, både för patienter och vårdgivare.

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Gunnar Wahlberg, TF VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020.