13:57:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-17 07:58:00

Idogen AB (publ) meddelar idag att man kallar till en extra bolagsstämma för att föreslå inval av två nya ledamöter i bolagets styrelse: Joakim Söderström och Niklas Wallett vilka representerar ett konsortium som äger ca 17 % av rösterna. Joakim Söderström föreslås också väljas som ny styrelseordförande. Hittillsvarande styrelseledamöterna Leif G Salford och Lennart Svensson har ställt sina platser till förfogande och föreslås bli entledigade i samband med invalet av de två nya ledamöterna. Hittillsvarande styrelseordföranden Agneta Edberg kommer att kvarstå som styrelseledamot.

Idogens styrelse har slutfört diskussioner med en ny huvudägargruppering. Gruppen önskar bidra till bolagets långsiktiga utveckling och föreslås därmed till styrelsen. Kallelse till en extra bolagsstämma 6 september 2022 sker genom ett separat pressmeddelande. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen kommer styrelsen efter den extra bolagsstämman att bestå av Joakim Söderström (ordförande), Niklas Wallett, Agneta Edberg, Christina Herder och Sharon Longhurst.

"Vi ser Joakim Söderström och Niklas Wallett som ett välkommet framtida tillskott till styrelsen och är mycket nöjda med att representanter för Idogens huvudägare vill vara med och utveckla bolaget." kommenterar styrelseordföranden Agneta Edberg.

"Idogen är med sin banbrytande teknologiplattform inom cellterapi utan tvekan ett av de mest spännande bolagen inom Biotech idag. Med tre terapiområden, stark patentportfölj och en nyskapande behandlingsform är jag säker på bolaget kommer att revolutionera hur vi idag behandlar autoimmuna sjukdomar samt förebygger organavstötning vid transplantation - något som kommer att ha ett mycket stort värde för såväl patienter som aktieägare!" förklarar Joakim Söderström föreslagen till ny styrelseordförande.

"Jag ser oerhört mycket fram emot att ta en aktiv roll i Idogens styrelse och bedömer det som extra viktigt för bolaget att större ägare, så som Joakim och jag, engagerar sig i Idogens framtida utveckling. Mitt engagemang i Idogen är långsiktigt och min långa erfarenhet av kapitalmarknaden och nätverk kommer vara till stor nytta för bolaget. Jag förväntar mig kunna bidra med kunskaper inom investor relations och kommunikation med marknaden. Idogen har under många år bedrivit forskning och befinner sig nu äntligen i en fas där bolaget är redo att starta sin första kliniska studie." säger Niklas Wallett föreslagen styrelseledamot.

Joakim Söderström, född 1984, är en framgångsrik entreprenör och investerare med fokus inom Biotech. Hans tidigare befattningar inkluderar VD för SäkerhetsBranschen, Vice President för Euralarm samt ett flertal olika chefspositioner inom Polismyndigheten.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i J-TAC AB.

Joakim Söderström innehar, direkt och indirekt, 2880500 aktier i Idogen AB. Joakim Söderström bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Niklas Wallett, född 1976, har en lång erfarenhet som professionell investerare och ett brett nätverk i den finansiella marknaden. Han har bland annat arbetat på Erik Penser Bank och Handelsbanken i olika roller med fokus på kapitalmarknaden.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wallett & Jefferyd AB.

Niklas Wallett innehar, direkt och indirekt (inklusive via familj), 2593873 aktier i Idogen AB. Niklas Wallett bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: +46 70555 75 18

Joakim Söderström, föreslagen styrelseordförande

Tel: +46 70 159 56 96

Niklas Wallett, föreslagen styrelseledamot

Tel: +46 70970 42 43

Certified Advisor
Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm,

Email:ca@vatorsec.se.

Tel: +46 (0)8-580 065 99

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl.07:58.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com.