01:06:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-07-29 08:44:00

Idogen AB (publ) arbetar intensivt med förberedelserna inför bolagets första kliniska studie med cellterapin IDO 8 i patienter med svår blödarsjuka och möter ett stort engagemang vid deltagande studiecenter. I Norge har bolagets kliniska prövningscenter kommit långt i förberedelserna för studien.

Idogen har sedan tidigare fått godkännande av såväl det svenska som det norska läkemedelsverket att starta studien och i Norge har patienter som är lämpliga att inkluderas identifierats. Professor Pål Andre Holme, överläkare vid Oslo Universitetssjukhus och klinisk prövare­­ i Idogens studie, säger i en intervju med BioStock att han räknar med att kunna inleda studien och har förhoppningar om att starta efter sommaren. Vad som återstår i Norge är ett godkännande från lokal etisk kommitté.

"Idogens cellterapi är en helt ny typ av behandling som vi hoppas ska göra att många hemofili A-patienter återigen ska kunna dra nytta av FVIII-behandlingen, vilket skulle ge väldigt positiva följder. Jag ser fram emot att se resultaten från fas 1/2a-studien", säger han och fortsätter:

"I Norge kommer vi i första hand att initiera behandlingen på en patient, vilket förväntas kunna genomföras inom kort, förhoppningsvis strax efter sommaren".

"Det starka intresse som vi möter för vår fas 1/2a-studie med IDO 8 är otroligt motiverande för mig och hela Idogens utvecklingsteam. Vi har lyckats rekrytera ledande center - både i Norden och i andra delar av Europa. Med dessa center ombord samlar vi bred kompetens kring behandling av svår hemofili A med antikroppar mot FVIII. Det är mycket glädjande att möta deras engagemang för vår studie med IDO 8 och deras förhoppningar på denna nya och unika behandlingsmetod", säger Anders Karlsson, vd för Idogen.

De godkännanden som bolaget fått för att starta studien i Sverige och Norge används nu för att få ett kombinerat godkännande som inkluderar samtliga länder i EU. För Storbritannien baseras processen för godkännande på det arbete som gjorts tidigare i Sverige och Norge.

Läs en längre intervju med professor Pål Andre Holme, överläkare vid Oslo Universitetssjukhus och klinisk prövare i Idogens studie, samt Dag Josefsen som är överläkare och sektionschef på cellterapiavdelningen, i BioStocks artikel som publiceras i dag, fredag, Norska läkare förbereder för Idogens studie - BioStock (https://www.biostock.se/2022/07/norska-lakare-forbereder-for-idogens-studie/) .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB

Tel: +46 70918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: ca@vatorsec.se.Tel: +46 (0)8-580 065 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl 08.44 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com