14:05:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-19 Årsstämma 2024
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 X-dag ordinarie utdelning IMMNOV 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-28 Extra Bolagsstämma 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av komplexa cancerformer och immuna sjukdomar. Visionen är att etablera blodbaserade tester för att tidigt kunna identifiera olika sorters form av pankreascancer. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-07 16:00:00

LUND (SVERIGE) - Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget fokuserat på tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, meddelade idag att man framgångsrika slutfört discoveryfasen för företagets nästa generations test.

Studien, som markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Immunovias nästa generations test för att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt stadium, har varit framgångsrikt och man har funnit mer än ett dussin proteiner i blodet som identifierar pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC) för patienter i stadie I och II. Studien är den mest omfattande pankreatiska proteomikstudien som gjorts hittills och har använts sig av Olink-plattformen för att utforska nästan 3 000 proteinbiomarkörer. Det nya testet är utformat för att fungera över alla ras- och etniska grupper utan att kompromissa med precisionen och därmed övervinna en viktig begränsning av Immunovias första generationens test, IMMray PanCan-d.

"Vi är glada över att kunna meddela betydande framsteg i utvecklingen av vårt nästa generations test för att upptäcka tidigt stadium av bukspottskörtelcancer. Under de tre senaste månaderna har vi väsentligt omstrukturerat och effektiviserat vår verksamhet, vilket har gett resultat i den snabba och kostnadseffektiva utvecklingen av nästa generations test," säger Jeff Borcherding, Immunovias CEO. 

"Studien slutfördes snabbt tack vare Immunovias omfattande interna samling av blodprover från PDAC-patienter samt kontroller. Vi har nu identifierat flera kombinationer av nya proteinbiomarkörer som verkar överträffa både CA19-9 och IMMray PanCan-d," tillade Jeff Borcherding. 

Immunovia och dess utvecklingspartner Proteomedix håller på att utveckla högkvalitativa analyser för att noggrant mäta de identifierade biomarkörerna. Nästa steg blir att slutföra en studie för att välja vilka biomarkörer som ska inkluderas i det test som kommer att tas till marknaden, optimera testet och bedöma dess noggrannhet. Senare under 2024 avser Immunovia att bekräfta testets analytiska validitet och genomföra en stor klinisk valideringsstudie.

Immunovia har valt ELISA-plattformen, en kommersiellt tillgänglig plattform, för nästa generations test, vilket kommer att göra det möjligt för företaget att skala tester snabbare och till en lägre kostnad jämfört med den tidigare proprietära IMMray-plattformen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

VD

jeff.borcherding@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+4670911 56 08

Immunovia i korthet
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besökwww.immunovia.com.

                                                                          ###