09:50:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning IMP A 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMP A 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-19 Ordinarie utdelning IMP A 0.00 SEK
2021-04-16 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandLiechtenstein
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Implantica är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar implanterbara medicinska instrument, som vidare används för behandling av sjukdomar som berör matstrupen. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster, särskilt inriktat mot eHälsa. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom Nordamerika samt Europa.
2023-04-06 19:31:03

Implantica AG (publ) har från och med den 29 mars 2023 till och med den 6 april 2023 genomfört återköp av egna aktier (svenska depåbevis som representerar A-aktier i bolaget) enligt följande:

Datum: Handelsplats: Antal Viktad Totalt dagligt
aktier: snittkurs per transaktionsvärde
dag (SEK): (SEK):
28 SSME 7'500 22.00 164'985.15
mars
2023
29 SSME 2'500 22.32 55'808.20
mars
2023
30 SSME 2'500 23.56 58'905.73
mars
2023
31 SSME 2'500 22.89 57'230.55
mars
2023
3 april SSME 2'500 22.55 56'382.83
2023
4 april SSME 2'500 22.04 55'107.55
2023
5 april SSME 2'500 22.16 55'404.20
2023
6 april SSME 2'500 21.96 54'893.50
2023

Den 22 mars 2023 tillkännagav Implantica ett program för återköp av aktier på upp till 200'000 aktier baserat på det bemyndigande som beviljades av Implanticas årsstämma 2022. Återköpet kan genomföras vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma den 25 maj 2023. De återköpta aktierna kommer att användas för aktiebaserade incitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter i bolaget.

Efter ovan nämnda transaktioner äger Implantica totalt 25 000 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 april 2023 kl 19:30 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit