15:46:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-29 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2023-04-26 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-29 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2021-03-26 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-30 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2020-03-27 Årsstämma 2020
2020-03-06 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-01 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2019-03-29 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning IMSOL B 0.00 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-04-21 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-04-15 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Implementa Sol är verksamma inom energisektorn. Bolaget är idag en certifierad solcellsinstallatör och vidaresäljer solenergiprodukter och tillbehör till både privat- och företagskunder med fokus på lantbruk, ridhus och industri samt större villor. Bolagets solcellsprodukter kan användas både på fastigheter samt fordon. Huvudkontoret ligger idag i Staffanstorp.
2023-02-24 10:00:00

· Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 9 309 tkr (7 077 tkr), varav Q4 utgjorde 2 761 tkr (1 998 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. 

  • Resultatet för 2022 uppgick till -1 846 tkr (-766 tkr), varav Q4 utgjorde -1 404 tkr (-773 tkr).
  • Orderingången under 2022 uppgår till 15,1 Mkr (10,4 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2022-12-31 uppgår till -0,034 kr (-0,014 kr).
  • Bolaget har under Q4 2022 genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 1,94 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 380 TSEK. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2022-11-15.

VD har ordet

Ökad nettoomsättning, växtvärk och nytt orderingångsrekord på 15,1 Mkr!

Under 2022 samt även efter periodens utgång har vi upplevt ett fortsatt mycket högt tryck från marknaden. Den enormt stora efterfrågan på våra tjänster och produkter har gjort att orderingången 2022 uppgår till 15,1 Mkr - nytt rekord igen! - och ett gott steg på vägen mot vårt mål på 30 Mkr. Nettoomsättningen för 2022 uppgår till 9 309 tkr (7 077 tkr). Ökningen av nettoomsättningen med 32 % (20 %) jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt. Resultatet för 2022 uppgår till -1 846 tkr (-766 tkr). Bolaget är i en stark tillväxtfas och har anställt fler montörer, vilket har givit en ökad kostnadsbild. Stora prisökningar på material under senare delen av 2022 påverkar också resultatet. Kraftiga leveransförseningar, främst av växelriktare, på grund av den globala komponentbristen medför också att det under Q4 2022 tagit längre tid att slutfakturera projekten, vilket påverkar nettoomsättningen och därmed resultatet. Förändringen i regler för det gröna avdraget till privatpersoner är mycket positiv men har fördröjt faktureringen under 2022 eftersom den nya högre nivån - 20 % istället för 15 % - endast ges på de inbetalningar som görs under 2023. Inget ont som inte har något gott med sig - vi har därmed kunnat göra en rekordfakturering under januari 2023!

Fulla orderböcker

Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till början av Q3 2023. Det stora antalet offertförfrågningar medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen. Under perioden har Implementa som ett resultat av denna strategi förutom ett antal mindre och mellanstora anläggningar under 2022 sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023 samt ytterligare en stor anläggning för 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installation planerad till Q2 2023.

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider, särskilt på växelriktare, kommer att hålla i sig ett tag framöver.

Expansion av verksamheten genom rekrytering av fler montörer

Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Under 2022 har monteringsstyrkan förstärkts med ytterligare två montörer samt ytterligare två efter periodens utgång. Fokus ligger på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar.

Att växla upp organisationen mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag kräver förstärkta finansiella resurser. Bolaget har därför under Q4 2022 genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna, vilken gav ett fint tillskott till kassan som gör att vi kommer att kunna accelerera verksamheten, i första hand genom rekrytering av fler montörer, men också utveckla vår servicekapacitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet

Staffanstorp i februari 2023       

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl 10:00 CET.