01:33:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-08 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat cobitolimod utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en behandling av ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Bolaget har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.
2023-10-05 12:10:00

5 oktober 2023 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kommer att delta vid United European Gastroenterology Week (UEGW), en av världens ledande kongresser inom gastroenterologi. UEGW äger rum 14-17 oktober 2023 i Köpenhamn.

InDex Pharmaceuticals kommer att finnas vid monter #C3-84 i mässhallen på Bella Center. Personal från InDex kommer att vara på plats för att ge information om cobitolimod och det pågående fas III-programmet CONCLUDE, som utvärderar Toll-like receptor 9 agonisten cobitolimod som en potentiell ny behandling för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. InDex kommer dessutom att träffa prövare från Induktionsstudie 1 i CONCLUDE-programmet samt ha möten med bolagets externa medicinska rådgivare.

De positiva resultaten från farmakokinetikstudien (PK-studien) med cobitolimod valdes ut av UEGW som en av de bästa abstrakten för posterpresentation och kommer att presenteras av huvudprövare professor Per Hellström den 15 oktober kl. 10:30 CET på Poster Stage 1, under den modererade postersessionen: "Medical therapy of IBD: Facts and challenges."

"Som en av de ledande gastroenterologikonferenserna i världen, är UEGW en fantastisk möjlighet för oss att interagera med prövare, potentiella partners och de externa medicinska rådgivarna i våra advisory boards," säger Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals. "Att de positiva resultaten från PK-studien med cobitolimod valdes ut som ett av de bästa abstrakten för posterpresentation vid UEGW visar att det finns ett stort intresse för cobitolimod inom fältet.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2023 kl. 12.10 CET

Kort om CONCLUDE-programmet
Fas III-programmet CONCLUDE utvärderar cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Programmet består av två sekventiella induktionsstudier, från vilka patienter som har svarat på cobitolimod som induktionsbehandling går vidare i en underhållsstudie, där de får underhållsbehandling med cobitolimod eller placebo i cirka ett år. Induktionsstudie 1 kommer att inkludera cirka 440 patienter och utvärderar två doser, 250 mg och 500 mg givet vid studien start och vecka 3, i en adaptiv studiedesign. När 30 % av patienterna har slutfört Induktionsstudie 1 med kvalificerade data för det primära effektmåttet vid vecka 6, kommer en analys att utföras för att välja den bästa dosen av 250 mg och 500 mg cobitolimod. Analysen kommer att utföras av en så kallad DMC (Data Monitoring Committe) bestående av experter inom fältet, som utifrån förutbestämda kriterier kommer att rekommendera vilken dos som programmet ska fortsätta med. DMC kommer dessutom att granska data vad gäller säkerhet och futilitet. För att bibehålla integriteten i fas III-programmet kommer analysen att vara helt blindad för InDex, patienter och prövare. InDex kommer endast erhålla information om vilken dos av 250 mg och 500 mg cobitolimod som DMC rekommenderar och om fas III-programmet kan fortsätta. Efter dosvalet kommer nya patienter som går in i studien att behandlas med den valda dosen cobitolimod eller placebo. Vid ett positivt utfall av Induktionsstudie 1 planerar InDex att initiera Induktionsstudie 2.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.