15:17:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-08 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat cobitolimod utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en behandling av ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Bolaget har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.
2023-08-22 09:30:00

22 augusti, 2023 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de positiva resultaten från farmakokinetikstudien (PK-studien) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit kommer att presenteras vid en av de ledande kongresserna inom gastroenterologi, the United European Gastroenterology Week (UEGW). Abstraktet har blivit utsedd till ett av de bästa abstrakten för posterpresentation och har därför också blivit utvald för att presenteras muntligt i en av de modererade postersessionerna.

"Vi är mycket glada över att vår presentation av resultaten från PK-studien har utsetts till ett av de bästa abstrakten för posterpresentation vid UEGW, som är en av de största gastroenterologikongresserna i världen," säger Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals. "Detta visar att det finns ett stort intresse från det medicinska samfundet för våra resultat."

Resultaten från PK-studien kommer att presenteras av huvudprövare professor Per Hellström den 15 oktober kl. 10:30 CET på Poster Stage 1, under den modererade postersessionen: "Medical therapy of IBD: Facts and challenges."

Resultaten från PK-studien inkluderar PK-data från 7 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit som behandlats med doser om 500 mg cobitolimod administrerade rektalt. Resultaten visade ett begränsat systemiskt upptag av cobitolimod både för patienter i skov och i remission, där majoriteten av patienterna inte hade några detekterbara nivåer av cobitolimod i plasma efter 8 timmar. Även om det var en öppen studie med få patienter, var det glädjande att 4 av 7 patienter uppnådde klinisk remission vid vecka 6 efter att de behandlats med två doser på 500 mg cobitolimod. I linje med tidigare studier, tolererades cobitolimod väl och inga allvarliga biverkningar rapporterades i studien.

Under UEGW, som äger rum i Köpenhamn 14-17 oktober, kommer InDex Pharmaceuticals också att finnas vid monter #C3-84 i utställningshallen på Bella Center. Personal från InDex kommer att vara på plats för att ge information om cobitolimod och det pågående fas III-programmet CONCLUDE.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 09.30 CET

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.