06:02:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.

Kalender

2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-05-24 16:25:10

(Stockholm, Sverige, 24 maj 2022) Inhalation Sciences AB har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till 10 MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet och tillväxt under de kommande 12-14 månaderna.

Bolagets styrelseordförande, Daniel Spasic, är bland långivarna genom hans amerikanska bolag S-Growth Capital LLC med ett lån om 1 MSEK.

Lånets löptid är från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2023 ("Förfallodatum"). Uppläggningsavgift utgår med sex (6,0) procent på Kreditramen. Ränta på volym utnyttjad till och med 31 mars 2023 utgår med ett komma fem (1,5) procent per månad. Ränta på volym utnyttjad from 1 april 2023 tom 30 juni 2023 utgår med två (2) procent per månad. 

För det fall Lånet inte är till fullo återbetalt per Förfallodatum, ska Låntagaren inom 14 dagar efter Förfallodatum besluta om, och eventuellt kalla till bolagsstämma om så krävs, för att besluta om en företrädesemission ("Emissionen"). Långivarna ska ges företrädesrätt att agera garanter för Emissionen på marknadsmässiga villkor (pro-rata i förhållande till respektive Långivares lånebelopp) om det blir aktuellt med en garanti.

Bolaget bedömer att kreditramen tillsammans med egengenererade medel är tillräcklig för att finansiera ISAB i plan med bolagets tillväxtstrategi de kommande 12-14 månaderna.

Daniel Spasic , styrelseordförande: "Vi ser med tillförsikt på framtiden och har en stark tilltro till bolagets nuvarande tillväxtstrategi. Att finansiera bolaget och därmed skapa en längre uthållighet och möjlighet att leverera på strategiplanen var något helt självklart för långivarna. Givet de betydande utmaningarna på aktiemarknaden så var en emission inte något att föredra, vare sig för aktieägarna eller bolaget. Kreditramen ger bolaget och aktieägarna störst möjlighet att bygga värde över tid"

Manoush Masarrat, CEO: "I och med denna kreditram, har vi säkrat bolagets drift för minst ett år framåt. Detta kommer att hjälpa oss fortsätta med vår strategiska fokus och expansionsplaner. Att ha tillgång till trogna investerare och orderförandes medverkan i denna kreditram, känns betryggande och vi kan nu lägga all fokus på operationella aktiviteter."