23:11:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-06-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-03 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2022-09-28 Årsstämma 2023
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2021-09-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-09-30 Årsstämma 2021
2020-09-09 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2020-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-02 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-02 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-09-30 Årsstämma 2020
2019-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2019-09-02 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Ordinarie utdelning INTEG B 0.00 SEK
2018-09-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-09-24 Årsstämma 2019
2018-06-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-06-30 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Integrum är verksamma inom medicinteknik. Idag utvecklar bolaget system för skelettförankrade proteser baserat på det framtagna OPRA-implantatsystemet, som senare vidaresäljs till sjukhus världen över. Implantatet sätts på patientens ben med hjälp utav titanskruvar och antas förbättra livet för en stor del patienter med amputation. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Mölndal.
2022-10-19 08:30:00

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att bolaget blivit informerat om att Göteborgs universitet tagit beslut om att överlämna ett ärende gällande misstanke om avvikelse från god forskningssed till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärendet gäller en vetenskaplig artikel där Integrums vd Rickard Brånemark är medförfattare i egenskap av forskare med affiliering till Göteborgs universitet.

Den vetenskaplig artikel som ärendet gäller publicerades i New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2020. Npof ska i ett första skede ta ställning till om frågan ska prövas i sak. Baserat på den bedömning Npof gör har Göteborgs universitet även uppdragit till Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed att pröva om forskningsprocessen eller resultatrapporteringen kan ha påverkats av Rickard Brånemarks koppling till Integrum.

"Det är bra att denna fråga nu utreds ordentligt av oberoende instanser. Ingen har haft för avsikt att ge någon missvisande information i samband med publiceringen i NEJM och alla jävsförhållanden har redovisats enligt gängse rutiner, men det är tydligt att det trots detta uppstått frågor. Jag kommer självklart vara behjälplig med underlag i det fall Npof skulle välja att utreda ärendet vidare", säger Rickard Brånemark, vd för Integrum.

En utförlig redogörelse för bakgrunden till ärendet finns beskrivet i ett tidigare pressmeddelande från den 23 september 2022 (https://integrum.se/press-release/?r=0B191E0394B8327A&i=202).