15:34:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-08 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-19 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-07 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2018-05-04 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-06 Ordinarie utdelning IMS 0.00 SEK
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-04 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Invent Medic är verksamma inom kvinnohälsa. Invent Medic äger varumärkena Efemia och FlowCup. Varumärket Efemia säljs via hälso- och sjukvårdssektorn och innehåller produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. FlowCups produktportfölj innehåller menstruationsrelaterade produkter och riktar sig till konsumenter via egen e-handelskanal. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-22 08:55:00

Invent Medic meddelar att bolagets produkt Efemia kontinensstöd nu finns tillgänglig för förskrivning i Region Gävleborg. I samband med detta inkluderas produkten även i regionens riktlinjer för inkontinensvård. Gävleborg blir den 17:e regionen av 21 i Sverige som erbjuder eller kommer att börja erbjuda Efemia kontinensstöd.  

Tidigare under året meddelade Invent Medic att bolaget vunnit en upphandling som innebär att Efemia kontinensstöd kommer att bli tillgänglig för förskrivning i de fem regioner som ingår i femklövern: Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro, Region Dalarna och Region Sörmland. Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2024.

Bolaget har sedan dess fortsatt arbetet med att täcka in även den handfull regioner som ännu inte upphandlat produkten. Det är därför glädjande att kunna presentera att även Region Gävleborg nu gör produkten tillgänglig för förskrivning och det redan från och med slutet av augusti. Vid årsskiftet kommer produkten därmed att finnas tillgänglig i följande 17 av 21 svenska hälsovårdsregioner: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

- Det är glädjande att Efemia kontinensstöd nu blir tillgänglig i ytterligare en region. Jag vill speciellt lyfta fram att Region Gävleborg samtidigt inkluderar produkten i riktlinjerna för regionens inkontinensvård, vilket inte alltid görs koordinerat. Detta är professionellt agerat av regionen, då det blir tydligt och enkelt för alla inblandade att få reda på hur produkten skall användas. Vi inledde utbildningen av regionens personal redan innan sommaren, och vi kommer att fortsätta med detta arbete under hösten, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

- Vår målsättning för Sverige är att kvinnor skall kunna erbjudas Efemia kontinensstöd oberoende av vilken region de bor i. Vi börjar nu närma oss detta mål vilket är både glädjande och inspirerande. Samtidigt skapar våra framsteg nya spännande utmaningar för oss då vi i Sverige sköter försäljningen i egen regi. När vi nu ökat andelen regioner som vi besöker och utbildar med mer än 50 % under 2023 ser vi över hur vi skall kunna hantera denna uppskalning på bästa sätt. Vi inledde ett samarbete inom försäljningsaktiviteter för Region Stockholm vid årsskiftet, och att teckna ytterligare ett liknande samarbete för fler regioner är en av de möjligheter som vi nu överväger, säger Anna Lindström.