13:18:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Irisity är en leverantör av säkerhetslösningar. Bolaget erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklad kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och industribolag, med störst verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-07-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-19 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2016-04-18 Årsstämma 2016
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-03 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2021-10-13 20:30:14

Styrelsen i Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") har, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 22 september 2021, beslutat om apportemission av 9 761 424 aktier i Irisity. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått om förvärv av 100 procent av aktierna i Agent Video Intelligence Ltd ("Agent VI"), vilket tidigare informerats om den 2 september 2021. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Agent VI och betalning ska ske genom att säljarna tillskjuter 100 procent av aktierna i Agent VI som apportegendom.

Teckningskursen, som uppgår till 53,75 kronor per aktie, har fastställts enligt de villkor som överenskommits mellan parterna i avtalet om förvärv av aktierna i Agent VI.

Genom nyemissionen ökar Irisitys aktiekapital med 878 528,16 kronor till 3 447 209,52 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 302 328. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 302 328.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Bäcklund, VD

Tel: 0771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, CFO

Tel: 0769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Denna information är sådan som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 21:30 CEST.

Göteborg 13 oktober 2021
Marcus Bäcklund
VD, Irisity AB (publ)

Denna information är sådan som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 21:30 CEST.