09:30:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Irisity erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklade intelligent kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och industribolag, med störst verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-07-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-26 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-19 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2016-04-18 Årsstämma 2016
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-03 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning IRIS 0.00 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2020-09-16 08:55:07

Innehavarna av 195 000 teckningsoptioner i Irisity AB (publ) som emitterades av bolaget efter beslut av bolagsstämman den 20 augusti 2015 har valt att utnyttja sina teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till 1,1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12,42 kronor. Enligt villkoren för teckningsoptionerna kunde de nyttjas till och med den 1 september 2020.

Teckningsoptionerna emitterades till vissa nyckelpersoner i bolaget. Nyttjandet av tecknings-optionerna innebär att bolaget tillförs totalt 2 664 090 kronor samtidigt som antalet aktier i bolaget efter registrering ökar med 214 500 till totalt 23 377 851 aktier. Bolagets aktiekapital ökar till  2 104 007 kronor.

 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51
E-mail: andreas.hoye@irisity.com