21:04:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-02-16 08:00:00

Tillväxt trots ny våg av covid-19

"Under det fjärde kvartalet påverkades IRRAS återigen av den pågående covid-19 pandemin. I både EU och USA infördes ytterligare nedstängningar vilka begränsade vår tillgång till sjukhus, möjligheter att resa och sjukhusens kapacitet att genomföra neurokirurgiska operationer. Trots dessa utmaningar ökade antalet installerade IRRAflow-system globalt från 55 till 68 under kvartalet och för helåret ökade IRRAS intäkter 40% jämfört med föregående år.

Vid både Buffalo General Medical Center, ett av de mest inflytelserika neurokirurgicentrumen i världen, och vid West Virginia University Medicine, ett annat viktigt centrum för behandling av stroke, slutfördes utvärderingar under kvartalet där 10 patienter per sjukhus behandlades med positiva resultat. Även i Tyskland slutfördes en utvärdering av BGU Kliniken Halle Bergmannstrost. Samtliga utvärderingar visar på både bättre resultat och färre komplikationer jämfört med etablerade behandlingsmetoder. Förhandlingar om kommersiella avtal pågår med alla tre.

Resultaten i kombination med dessa institutioners goda rykte kommer ha en positiv effekt i vår dialog med andra strokecenter runt om i världen. Dessutom utarbetas flera vetenskapliga studier baserade på de genomförda utvärderingarna. När de publiceras får IRRAS ytterligare material som belyser fördelarna med vår teknik, vilket kommer att bidra till att påskynda kommersialiseringen av IRRAflow."

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS

Kvartalet oktober-december 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2,5 (3,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -36,8 (-35,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -38,1 (-36,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,57 (-1,27)
Perioden januari - december 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,4 (5,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -134,3 (-151,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -135,9 (-151,1)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -2,46 (-5,61)
Viktiga händelser
 • Avtal för Hummingbird tecknat med inköpsnätverket Premier
 • Avtal om samarbete tecknat med Karolinska Universitetssjukhuset
 • IRRAflow lanserades i Nederländerna, Latinamerika och flera östeuropeiska länder via distributörer
 • Avtal om utvärdering tecknade med sjukhus i USA, Danmark och Tyskland och flera utvärderingar i USA avslutade med positiva utsikter
 • Bolagets första kvalitetsrevision från FDA genomförd utan anmärkningar
 • IRRAflow började tillverkas internt vilket ger bättre kvalitet till lägre kostnad
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
Händelser efter kvartalets utgång
 • Patientbehandlingar påbörjade på flera sjukhus i USA där personalen tränats under 2020
 • Ytterligare avtal om utvärderingar tecknade i USA

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer produktlinjerna IRRAflow och Hummingbird till sjukhus globalt, via en egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i München, Tyskland och i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.00 (CET).