05:30:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-16 08:00:00

Kommersiellt avtal avslutar år med betydande tillväxt

"Q4 2022 markerade slutet på ett transformativt år för IRRAS, och vi har genom ett nytt kommersiellt samarbete, skapat nya förutsättningar för att accelerera vår tillväxt och bli ledande inom neurointensivvården."

"Fjärde kvartalet var starten på en ny spännande fas för lanseringen av IRRAflow, genom att vi initierat ett kommersiellt samarbete med Medtronic, världens största medicintekniska företag."

Will Martin, VD för IRRAS

Kvartalet oktober - december 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 10,6 (7,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -46,7 (-43,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -46,3 (-43,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,06 (-0,55)

 

Perioden januari - december 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 40,0 (22,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -168,1 (-136,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -166,6 (-136,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,52 (-1,89)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

 

Väsentliga händelser under kvartalet

IRRAS inleder kommersiellt samarbete med Medtronic
 • Ett kommersiellt avtal har tecknats med Medtronic, världens största medicintekniska företag, vilket ger Medtronic exklusiv rätt att marknadsföra IRRAflow i ett utvalt antal geografiska försäljningsområden i USA. Samarbetet har inletts med omfattande utbildningar och initiala kundaktiviteter.
IRRAS erhåller US FDA 510(k) godkännande av nästa generation av IRRAflow kontrollenhet
 • En ny version av IRRAflow godkändes av amerikanska myndigheter. Den senaste versionen av systemet som innehåller förbättringar som baserades på användarfeedback, och inkluderar interaktiva handledningar, programvara med uppgraderad grafik, en ny dräneringsuppsamlingsdesign, och ytterligare funktionalitet som möjliggör kommunikation och dataöverföring till sjukhusets patientövervakningsmonitor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Nyttan med IRRAflow bekräftad i klinisk head-to-head-studie
 • Neurokirurger från University at Buffalo publicerade resultat från sin jämförande kliniska studie i tidskriften Operative Neurosurgery, som jämförde resultaten vid behandling av patienter med kroniskt subduralt hematom med IRRAflow mot passiv dränering.
 • Studien visade att behandling med IRRAflow resulterade i snabbare hematomclearance och en minskning av kateterrelaterade infektioner, vilket ledde till gynnsamma kliniska resultat och lägre komplikations- och revisionsfrekvenser.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com

Europa

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 (CET).