20:23:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2020-11-10 08:00:00

IRRAS gör framsteg och ökar försäljningen

"IRRAS har under tredje kvartalet lyckats nå flera avgörande framsteg. Försäljningen har ökat och en ny publikation visar att IRRAflow förkortar vårdtider vid hjärnblödning. I både Europa och i USA har patienter behandlats på fler sjukhus än tidigare och nya avtal har också tecknats för att kunna starta kliniska utvärderingar. Vi ser en tydligt ökad efterfrågan avseende IRRAflow i både Europa och USA och bedömer det möjligt att kunna ta del av den 15,5 miljarder SEK stora marknaden inom de närmaste åren."

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS

Kvartalet juli-september 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2,1 (0,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -31,0 (-35,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -31,0 (-35,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,47 (-1,24)
Perioden januari - september 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4,9 (1,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -97,5 (-115,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -97,8 (-114,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,90 (-4,36)
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Byte av styrelseordförande

Efter att IRRAS styrelseordförande Anders P. Wiklund gick bort i augusti ersattes han av Marios Fotiadis som är ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Övriga viktiga händelser
 • Första nya godkännandena för start av klinisk utvärdering i USA sedan covid-19-restriktionerna infördes
 • Utbildningar återupptogs på flera större strokecenter i USA
 • Första behandlingen med Hummingbird Solo genomfördes
 • IRRAS beviljades ett sjätte patentet för Hummingbird ICP Monitoring
 • Studie från University of California (UCI) visar att IRRAflow förkortar vårdtiden vid hjärnblödning med över 50% jämfört med det amerikanska genomsnittet.
 • CE-märkningen för IRRAflow förlängdes till 2024
 • Förstärkt säljorganisation i Europa
Händelser efter kvartalets utgång
 • Första behandlingen med IRRAflow genomfördes på Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) i Lübeck, Tyskland
 • Avtal tecknat med BG Klinikum Bergmannstrost i Halle, Tyskland, om utvärdering av IRRAflow
 • Avtal tecknat med Århus universitetssjukhus in Århus, Danmark, om utvärdering av IRRAflow

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer produktlinjerna IRRAflow och Hummingbird till sjukhus globalt, via en egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i München, Tyskland och i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08.00 (CET).