12:15:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2020-12-17 08:00:00
  • Nytt distributörsavtal ger tillgång till ytterligare marknader i sydöstra Europa
  • Medical Innovation Solutions Innovations är en väletablerad partner med mycket goda kontakter inom neurointensivvård.

IRRAS har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Medical Innovation Solutions, en ledande distributör av medicintekniska produkter för neurokirurgi i framförallt Serbien, Kroatien, Rumänien, Ungern, Nordmakedonien och Slovenien.

"Vi är glada att inleda ett samarbete med Medical Innovation Solutions för att ge läkare och patienter i sydöstra Europa tillgång till vår produktlinje IRRAflow", säger Coenraad Tamse, Vice President of International Sales på IRRAS. "Partnerskapet innebär ytterligare ett steg i den pågående lanseringen av IRRAflow och gör att också att vi når en helt ny geografisk region tillsammans med en ledande distributör som framgångsrikt säljer kompletterande produkter med inriktning på intensivvård.  

Saša Pozder, Managing Director på Medical Innovation Solutions, kommenterar: "Vi är mycket nöjda med att lägga till IRRAflow till vår produktportfölj, eftersom det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder nästa generations lösning för behandling av intrakraniella blödningar och hemorragisk stroke. Det exklusiva distributionsavtalet utökar vår redan väldokumenterade framgång i att erbjuda säker, effektiv och banbrytande medicinsk teknik till våra kunder. Till en början kommer vi att fokusera på Serbien och Kroatien och därifrån expandera till våra övriga marknader.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 kl. 08.00 (CET).