04:54:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-13 08:30:00
  • Neurokirurger från Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, Buffalo, New York har publicerat data i marsnumret av tidskriften Operative Neurosurgery som jämförde procedurmässiga och kliniska resultat vid behandling av patienter med kronisk subduralt hematom (cSDH) med IRRAflow jämfört med endast passiv dränering.
  • Studien visade att IRRAflows aktiva och automatiserade system med kontinuerlig spolning och dränering resulterade i snabbare hematomclearance och en minskning i antalet kateterrelaterade infektioner, vilket resulterade i gynnsamma kliniska resultat och lägre andel komplikationer och revisioner jämfört med passiv dränering.

Stockholm, 13 februari 2023 - IRRAS tillkännager idag att publiceringen av den första jämförande studien som beskriver användningen av bolagets nya IRRAflow-system. Denna studie, som genomfördes under ledning av Dr. Adnan Siddiqui vid Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, Buffalo, ett av världens ledande centra för neurokirugisk innovation, publicerades i Operative Neurosurgery, en peer-reviewed medicinsk tidskrift. Manuskriptet drar slutsatsen att IRRAflow, när det används för behandling av kroniska subduralhematom (cSDH), resulterar i gynnsamma kliniska resultat, låg komplikations- och revisionsfrekvens, snabbare evakuering av ansamlat blod och lägre frekvens av kateterinfektioner jämfört med användning av passiv dränering med hjälp av ett externt ventrikeldränage (EVD).

Manuskriptet, med titeln "Use of Novel Automated Active Irrigation With Drainage Versus Passive Drainage Alone for Chronic Subdural Hematoma-A Propensity Score-Matched Comparative Study With Volumetric Analysis", gjorde en retrospektiv analys av behandlingen av 55 patienter, 21 behandlade med IRRAflow och 34 behandlade med passiv dränering, som genomgick matchning av benägenhetspoäng för att säkerställa lämpliga likheter i patientdemografi, baslinjekomorbiditeter och hematomvolym.

Efter avslutad analys fann kirurgerna att användningen av IRRAflow resulterade i en statiskt signifikant högre frekvens av hematomclearance (0,5 ± 0,4 ml/dag med IRRAflow jämfört med 0,4 ± 0,5 ml/dag med passiv dränering) och en statistiskt signifikant minskning av kateter-relaterade infektioner. Dessutom, i subgruppsanalysen som undersökte procedurer som utfördes med enbart ett borrhål, resulterade behandling med IRRAflow också i signifikant lägre hematomexpansion och signifikant förbättrad hjärnutvidgning.

Vidare visade data från denna kliniska studie att användningen av IRRAflow resulterade i en icke-signifikant minskning av kateterplaceringens varaktighet (3,7 ± 2,2 med IRRAflow jämfört med 4,4 ± 4,1 med passiv dränering), total sjukhusvistelse (6,8 ± 3,0 med IRRAflow jämfört med 10,6 ± 16,2 med passiv dränering) och frekvens av anfallsaktivitet (0 patienter med IRRAflow jämfört med 3 patienter med passiv dränering).,Var och en av dessa resultat skulle kunna tyda på en trend som skulle kunna visa betydelse med en större urvalsstorlek.

Ett kroniskt subduralt hematom (cSDH) är en ansamling av äldre blod och vätska mellan den hårda hjärnhinnan (duran) och spindelvävshinnan som vanligtvis uppstår efter huvudtrauma hos en äldre patient. När världens befolkning gradvis åldras kommer den ökande förekomsten av cSDH att vara en börda för patienterna och en framtida utmaning för neurokirurgiska kliniker. [1] Incidensen av kroniska subdurala hematom (cSDH) varierar från 1,72 till 20,6 per 100 000 personer och år, och beräknas bli det vanligaste kraniala neurokirurgiska tillståndet bland vuxna år 2030. [2][,[3]]

"Data från den nyligen publicerade kliniska studien bekräftar den positiva inverkan som IRRAflow kan ha på livet för patienter som drabbats av intrakraniell blödning", säger Will Martin, VD för IRRAS. "Denna studie är ett viktigt nästa steg i den växande samlingen av kliniska bevis med IRRAflow. Den visar effekten av IRRAflow i en head-to-head-jämförelse och bekräftar att IRRAflows kombination av spolning och dränering resulterar i både effektivare avlägsnande av ansamlat blod och säkrare behandling jämfört med traditionella behandlingsmetoder."

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 08.30 (CET).

[1] Rauhala M, Luoto TM, Huhtala H, Iverson GL, Niskakangas T, Öhman J, Helén P. The incidence of chronic subdural hematomas from 1990 to 2015 in a defined Finnish population. J Neurosurg. 2019 Mar 22:1-11. doi: 10.3171/2018.12. JNS183035. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30901751.

[2] Yang W, Huang J. Chronic Subdural Hematoma: Epidemiology and Natural History. Neurosurg Clin N Am. 2017 Apr;28(2):205-210. doi: 10.1016/j.nec.2016.11.002. Epub 2017 Feb 1. Review. PubMed PMID: 28325454

[3] Balser D, Farooq S, Mehmood T, Reyes M, Samadani U. Actual and projected incidence rates for chronic subdural hematomas in United States Veterans Administration and civilian populations. J Neurosurg. 2015 Mar 20:1-7. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25794342; PubMed Central PMCID: PMC4575892.