03:33:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-05-28 08:30:00
  • Case-rapport med IRRAflow vid behandling av intraventrikulära hjärnblödningar (Intraventricular Hemorrhage (IVH)) publicerad i Cureus Journal of Medical Science
  • I publikationen dokumenteras också förmågan att leverera riktad trombolysbehandling via IRRAflows kontinuerliga spolning för första gången i expertgranskad vetenskaplig litteratur

Stockholm, 28 maj 2021 - IRRAS AB meddelar idag att en klinisk case-rapport med titeln "Drainage, Irrigation, and Fibrinolytic Therapy (DRIFT) for Adult Intraventricular Hemorrhage Using IRRAflow Self-Irrigating Catheter" har publicerats i Cureus Journal of Medical Science.[1]

I publikationen drogs slutsatsen att användningen av IRRAflow är ett "säkert och effektivt sätt att undvika komplikationer i samband med vanlig EVD-placering, såsom koagulering och ersättning." Det noterades också att "vårt fall visar att IRRAflow-systemet gav ett bildmässigt och kliniskt klart bättre resultat, , jämfört med standard-EVD."    

I case-rapporten redovisas användningen av IRRAflow för att behandla intraventrikulär blödning (IVH) för första gången i expertgranskad litteratur. Dessutom dokumenterar case-rapporten den första publicerade kliniska erfarenheten av att använda IRRAflow-systemet för att leverera läkemedel som löser upp blod som samlats i ventriklarna efter en hemorragisk stroke, så kallad hjärnblödning. Tidigare rapporterades i Asian Journal of Neurosurgery om riktad leverans av läkemedel mot spasmer med hjälp av en tidigare generation av IRRAflow-systemet.[2]

"Att behandlingen av en IVH med IRRAflow för första gången dokumenteras i en expertgranskad tidskrift är ett betydelsefullt steg framåt för våra ambitioner att bygga upp kliniska bevis till stöd för användning av systemet som standardbehandling", säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS. "Ännu viktigare är att när en världsledande institution som Buffalo General Medical Center lyfter fram IRRAflows klart överlägsna prestanda jämfört med passiva dräneringstekniker bekräftar det systemets effekt och skapar förutsättningar för en bredare användning."

Författare till rapporten är Dr Adnan Siddiqui, MD, vice ordförande och professor i neurokirurgi vid State University of New York at Buffalo (UB) Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences. Han är också chef för avdelningen för neurokirurgisk behandling av stroke vid Kaleida Healths Gates Vascular Institute (GVI), chef för det neuroendovaskulära stipendieprogrammet vid UB, chef för UB Canon Stroke and Vascular Research Center samt verkställande direktör och medicinskt ansvarig för Jacobs Institute (JI), ett icke-vinstdrivande innovationscenter för medicintekniska produkter.

Dr Elad Levy, MD, ordförande för avdelningen för neurokirurgi vid UB Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences och sekreterare i Congress of Neurological Surgeons (CNS) Executive Committee, var medförfattare till fallrapporten tillsammans med dr Timothy O'Connor, MD, dr Ryan Hess, MD, dr Asham Khan, MD, och dr Kenan Rajjoub, MD.

Case-rapporten beskriver användningen av vätskehanteringssystemet IRRAflow för behandling av en patient med IVH på Buffalo General Medical Center i Buffalo, New York. IVH är en förödande form av intrakraniell blödning "med en förväntad dödlighet på mellan 50 och 80 procent", enligt case-rapporten.

Under denna patientbehandling placerades en IRRAflow-kateter i patientens högra ventrikel och gav oavbruten dränering under hela patientbehandlingen. Ett traditionellt externt ventrikeldränage (EVD) placerades i patientens vänstra kammare, men "dagen därpå hade den vänstersidiga EVD-katetern koagulerat och slutat dränera". Den igensatta (ockluderade) EVD:n ersattes därefter med en andra IRRAflow-kateter, och man beslutade att ge ett trombolysmedel, alteplase, genom IRRAflow-katetern för att lösa upp det samlade blodet. Efter beslutet att helt och hållet ställa om behandlingen till IRRAflow visade uppföljande undersökningar tydligt en minskning av mängden blod och minskning av patientens förstorade ventriklar i hjärnan, vilket inte hade varit möjligt med en igensatt EVD.

"Vår långsiktiga strategi är att utöka användningen av IRRAflow för riktad administrering av läkemedel", säger Will Martin, kommersiell chef för IRRAS och tillträdande VD. "Med traditionell intravenös administrering är det svårt för många av dessa läkemedel att ta sig in i hjärnan och nå terapeutiska nivåer, men IRRAflows kontinuerliga spolning kan potentiellt erbjuda denna möjlighet på ett kontrollerat sätt. Genom att dokumentera denna tidiga erfarenhet i publicerad litteratur kan vi skapa förutsättningar för framtida samtal med tillsynsmyndigheter."

[1] Rajjoub K, Hess R M, O'Connor T E, et al. (22 maj 2021) Drainage, Irrigation, and Fibrinolytic Therapy (DRIFT) for Adult Intraventricular Hemorrhage Using IRRAflow® Self-Irrigating Catheter. Cureus 13(5): e15167. doi:10.7759/cureus.15167

[2] Venkataramana NK, Rao SA, Naik AL, Shetty K, Murthy P, Bansal A, Panotopoulos C. Innovative approach for prevention and treatment of post subarachnoid hemorrhage vasospasm: A preliminary report. Asian J Neurosurg 2012; 7: 78-80.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
IR
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 08.30 (CET).