20:48:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-04-06 08:30:00

Samarbetet med Aarhus universitetssjukhus neurokirurgiska avdelning omfattar en utvärdering av IRRAflow vid behandling av intraventrikulära blödningar (IVH) samt bedömning av hjärnans anpassningsförmåga vid förändrat tryck

IRRAS tillkännager idag ett samarbete med Aarhus universitetssjukhus i Danmark, ett av Skandinaviens ledande medicinska institut. 

Dr Anders Korshøj, docent i neurokirurgi vid Aarhus universitetssjukhus, kommer att leda samarbetet som ska föra samman specialister från sjukhusets neurointensivteam med dataanalytiker från Aarhus University Center for Digitalization, Big Data and Data Analytics. Samarbetet kommer inledningsvis att inriktas på användningen av bolagets IRRAflow-system för att behandla patienter som lider av intraventrikulära blödningar (IVH). Sjukhusets användning av IRRAflow i behandlingen av IVH kommer längre fram att jämföras med användningen av traditionell dränering i den pågående kliniska studien ACTIVE.  Efter denna studie planeras också fler kliniska projekt och produktutvecklingsprojekt.

Aarhus universitetssjukhus är ett undervisningssjukhus med 854 sängplatser och utnämndes 2020 till Danmarks bästa sjukhus för trettonde året i rad av tidningen Dagens Medicin. Institutet rankades också nyligen som det elfte bästa sjukhuset i världen av den amerikanska tidskriften Newsweek. Sjukhusets avdelningar för neurokirurgi och neurointensivvård är ledande i Skandinavien, och avdelningarna ansvarar för både allmänna och högspecialiserade behandlingar av patienter från hela Danmark.   

IRRAflow är världens första "spolande intrakraniella dränagesystem" och dess unika verkningsmekanism avhjälper de komplikationer som är förknippade med nuvarande metoder för hantering av intrakraniell vätska. Detta genom att en kateter med dubbla lumen kombinerar automatisk spolning, kontrollerat dränage och fortlöpande övervakning av det intrakraniella trycket (ICP), allt i samma system. 

"Jag är övertygad om att systemets kombination av automatisk spolning och kontrollerat dränage kommer att bidra till att förbättra de långsiktiga prognoserna för de här svårt sjuka patienterna.  Dessutom är vi övertygade om att systemets förmåga mäta tryck omedelbart efter att vätska tillförts utgör en unik funktion att mäta förmåga hjärnans anpassningsförmåga vid förändrat tryck, så kallad intrakraniell compliance, i realtid. Därför tycker jag att det är mycket spännande att få samarbeta med IRRAS och undersöka de här hypoteserna närmare", säger Anders Korshøj.

Med traditionella behandlingsalternativ för IVH-patienter används vanligen ett system för externt ventrikulärt dränage (EVD), som är en passiv metod där dräneringen sker enbart med hjälp av gravitation. Trots att en EVD för närvarande är det vanligaste behandlingsalternativet för intrakraniella blödningar eller förhöjt intrakraniellt tryck, är teknologin behäftad med flera välkända risker, som kateterblockering, infektioner och ofullständig dränering. Alla dessa komplikationer kan få en negativ påverkan på patientutfallet, vilket i sin tur kan öka längden på sjukhusvistelsen och den totala vårdkostnaden. 

"Det här samarbetet med Aarhus universitetssjukhus utgör en viktig del av vår lanseringsstrategi för IRRAflow." säger Will Martin, President & Chief Commercial Officer på IRRAS. "Det finns ett stort behov på världsmarknaden av nydanande teknologi, som IRRAflow, för att behandla patienter med intrakraniella blödningar och vi är övertygade om att vårt samarbete med Aarhus universitetssjukhus för att samla in kliniska data kommer att bidra till att förbättra behandlingen av IVH och även öka medvetenheten om produkten hos många fler neurointensivvårdsspecialister".

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 08.30 (CET).