20:54:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är ett medicinbolag inriktade mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Idag har bolaget utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på att förbättra en rad olika delbehandlingar vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Utöver ämnar bolaget att förbättra tillförandet av läkemedel i behandlingarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-04-21 20:00:00

Efter att ha skapat en stark grund för tillverkning, klinisk data och regulatoriska frågor, är nu IRRAS huvudsakliga fokus på kommersialisering

Styrelsen i IRRAS har utsett Will Martin till koncernchef och CEO för bolaget. Will Martin, för närvarande President och Chief Commercial Officer, tillträder sin nya roll den 1 juli 2021. Han kommer att efterträda nuvarande CEO Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D som kvarstår som styrelseledamot och kommer att stödja Will Martin under en övergångsperiod.

Will Martin har varit hos IRRAS sedan 2018. Han har varit löjtnant i den amerikanska flottan och har en BA från University of Notre Dame och en MBA från Johns Hopkins University. Han har tidigare innehaft en tjänst som General Manager för Philips Healthcare och arbetat som Vice President för Marknad- och Affärsutveckling för AtheroMed och Vice President för försäljning och marknadsföring på Hotspur Technologies, Inc. samt innehaft kommersiella nyckelroller i andra life science-företag.

"Dr. Xanthopoulos har byggt en stark medicinsk och teknisk grund för IRRAS på den växande marknaden för neurointensivvård. Viktiga grundläggande faktorer, som att överföra delar av vår tillverkning till egen organisation, etablering av centrala regulatoriska godkännanden och ökande försäljning är nu på plats. Vi har planerat en potentiell övergång sedan Will Martin utsågs till President i juni 2021 och med IRRAS positionerat för en ny fas med snabbare kommersiell expansion är tidpunkten rätt.", säger Marios Fotiadis, styrelseordförande i IRRAS.

"Under mina år på IRRAS har vi gjort stora framsteg i att säkerställa framtida tillväxt inom alla områden i vår affär. Det kommer att bli otroligt spännande att fortsätta bygga företaget tillsammans med alla medarbetare i nästa fas av vår tillväxt mot att bli en global ledare inom neurointensivvård", säger Will Martin.

"Vi har nu behandlat mer än 200 patienter med IRRAflow i 18 länder på 3 kontinenter vid mer än 30 ledande institutioner med mycket goda resultat. Vår andra produktlinje, Hummingbird, är mycket väl positionerat på marknaden för intrakraniell övervakning. Vi har under första kvartalet mer än fördubblat antalet kommersiella system som är i bruk i USA och försäljningen växer snabbare än någonsin tidigare. Tiden är mogen för Will Martin att ta över rollen som koncernchef och VD. Med hans starka kommersiella inriktning och mitt fortsatta engagemang i bolaget kommer IRRAS att vara rätt positionerad för nästa steg av tillväxt och ekonomiskt värdeskapande", säger Dr. Xanthopoulos.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
CEO
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 20:00 (CET).