03:48:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Josab Water Solutions är verksamma inom återvinning. Bolaget är en teknisk utvecklare av vattenreningslösningar. Verksamheten styrs utifrån koncernens dotterbolag, där försäljningen sker av filtermaterial. Kunderna återfinns huvudsakligen inom industrisektorn och verksamheten är etablerad på global nivå, med störst verksamhet inom Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-14 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-07 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2020-07-06 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-29 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-01 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Årsstämma 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-23 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-10 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-23 Årsstämma 2014
2014-06-03 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-12 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2013-06-11 Årsstämma 2013
2013-04-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2012
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Split JOSA 10:1
2012-05-23 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2012-05-22 Årsstämma 2012
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2020-10-16 17:25:00

Josab signerade i juli ett Letter of Intent med ungerska DRAMEX Kereskedelmiés Tanácsadó Kft. avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och en framtida produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på Josabs Aqualite™ teknologi.

Huvudmannen för DRAMEX, István Lucovics, har insjuknat i Covid-19 och återhämtningen har varit besvärlig, vilket i detta skede har utmynnat i beslutet att byta partner för projektet.

Vår kontaktperson gentemot myndigheterna och ministerierna i Ungern, Mr Kiss Sándor, Ordföranden i Magyar Innovációs és Elektromos Jármüipari Egyesület, Mr Kiss Sándor, meddelar att ett nytt partnerskap kommer att vara framtaget och utvärderat till slutet av oktober.

Projektets inriktning är fortsatt densamma och påverkas inte av denna förändring.

Bolaget skall utöver produktion av befintliga vattenreningsanläggningar även tillföra nya miljöprodukter, via köp eller partnerskap, företrädesvis inom områdena vatten- och luftrening samt ansvara för all marknadsföring, utveckling och försäljning av produkterna.

Projektets totala investering, inkluderande produktionsanläggning, är beräknad till ca 10 miljarder HUF (ca 300 miljoner SEK) och planeras, då området tillhör ett regionalt stödområde i Ungern, till största del finansieras via statligt stöd samt fördelaktiga statliga banklån i Ungern. Processen för detta är redan påbörjad.

"Vi är givetvis oerhört ledsna för Istváns hälsoläge och önskar honom hälsan åter. Arbetet med projektet har trots allt pågått under tiden varför byte av partner ger en mindre fördröjning", säger Henry Koskela, VD, Josab Water Solutions AB.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Stockholm den 16 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                                                                          

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                   

E-mail: henry.koskela@josab.com

___________________________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite[TM]. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.