01:13:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Josab Water Solutions är verksamma inom utvecklingen av ekologiska vattenreningslösningar. Verksamheten styrs utifrån koncernens etablerade dotterbolag, där försäljningen för tillfället utgörs av patenterat filtermaterial. Kunderna återfinns huvudsakligen inom industrisektorn och verksamheten är etablerad globalt. Bolaget har sitt huvudkontor i Nacka.

Kalender

2021-06-14 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2021-06-11 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-07 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2020-07-06 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-29 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-01 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-23 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-10 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-23 Årsstämma 2014
2014-06-03 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-28 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-12 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2013-06-11 Årsstämma 2013
2013-04-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2012
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Split JOSA 10:1
2012-05-23 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2012-05-22 Årsstämma 2012
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2019-10-21 15:03:03

Josab Water Solution ABs dotterbolag i Kina, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co. Ltd.,("nedan Josab") har tecknat ett distributionsavtal med  Checoa (Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd, ("nedan Checoa").

Avtalet innebär att Checoa blir en icke exklusiv distributör för Josabs filtermaterial AqualiteTM och vattenreningsutrustningar i regionen Shanghai stad, Zhejiang-provinsen och Jiangsu-provinsen i Kina.

Enligt det LoI som undertecknades, och meddelades marknaden, 19 september 2019 pågår det också en DD process mellan Josab Water Solutions AB och Checoa ovan, vilket således i juridisk mening är fristående från detta distributionsavtal.

Den pågående etableringen av ett Joint Venture bolag mellan Josab Water Solutions AB och Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd., med exklusivitet för hela Kina, kommer påverkas genom att detta avtal kommer ingå i uppgörelsen och således hanteras via det kommande Joint Venture bolaget. Allt detta meddelat marknaden 17 september 2019. 

Checoa är i vissa delar en pionjär inom Waste Water, och framstående inom behandling av svårt nedsmutsat industriellt avloppsvatten, som ger kunderna en helhetslösning inklusive, men inte begränsat till, forskning, design, konstruktion, teknik och drift. Checoa är en marknadsaktör som integrerar globala tekniker med en mycket erfaren projektledningsprocess, idag främst i ovan omnämnda marknader.

Fördelarna för Josab är:

1. Detta första steg i företagens samarbete kommer att hjälpa Checoa att vidareutveckla den egna teknologibasen med vår ekologiska AqualiteTM teknik.
2. Att det kommer öka Josabs närvaro i Kina, och försäljning, på en ny marknad - segmentet för industriellt avloppsvatten.
3. Med Checoas FoU-kapacitet och erfarenheter av design, teknik och service kommer Checoa att kunna bidra med innovativa idéer för att förbättra och bredda användandet av Josabs reningsmaterial och produkter.
4. Distributionsavtalet ökar parterna förtroende för varandra, och underlättar förhandlingar med innehåll meddelat i LoI 19 september 2019.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, "vi är glada över att parterna har kommit överens om att underteckna distributionsavtalet, som det första steget i samarbetet, efter Checoas framgångsrika tester av AqualiteTM på ett industriellt reningsverk i Shanghai".

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanståendekontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 oktober 2019.

Stockholm den 21 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                  

E-mail: johan.gillgren@josab.com

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA