03:42:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Josab Water Solutions är verksamma inom återvinning. Bolaget är en teknisk utvecklare av vattenreningslösningar. Verksamheten styrs utifrån koncernens dotterbolag, där försäljningen sker av filtermaterial. Kunderna återfinns huvudsakligen inom industrisektorn och verksamheten är etablerad på global nivå, med störst verksamhet inom Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-14 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-07 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2020-07-06 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-29 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-01 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Årsstämma 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-23 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-10 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-23 Årsstämma 2014
2014-06-03 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-12 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2013-06-11 Årsstämma 2013
2013-04-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2012
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Split JOSA 10:1
2012-05-23 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2012-05-22 Årsstämma 2012
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK
2020-10-16 17:24:00

Josab Water Solution AB signerade ett Term Sheet avseende ett förvärv av 100% av aktierna i Clear Industry Co. Den 30 juli 2020. Ltd. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hong Kong och har 2 rörelsedrivande dotterbolag i Kina.

En finansiell och en juridisk due diligence, har utförts av en lokal revisionsbyrå respektive advokatbyrå. Dessa rapporter kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om förhandlingar om ett köpeavtal mellan parterna.

Med hänsyn till affärens storlek kommer i sådant fall ett köpeavtal, med alla villkor för affären, att presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.

Stockholm den 16 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                                             

VD                                                                                                        

Josab Water Solutions AB (publ)                                                                                         

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                 

E-mail: henry.koskela@josab.com                                           

                                                                                                            

Om Clear Industry Co. Ltd

Företaget grundades 2013 av fyra kinesiska och två holländska företagare, alla med omfattande erfarenheter inom miljöskyddsindustrin.

Clear Industry är ett högteknologiskt företag som bedriver verksamhet inom behandling av organiskt avfall och avloppsrening. Efter 7 års utveckling har företaget blivit marknadsledande på nischmarknaden för behandling av organiskt avfall, genom att förnya tekniken för AQUAQ-processen för att sortera matavfall med återvunnet vatten från den effektiva anaeroba reaktorn. Systemet och processen för behandling av organiskt avfall är certifierat som en mycket innovativ teknik av provinsregeringen i Jiangsu.

Den omfattande meritlistan, som landmärkesprojektet i centrala Shenzhen stad, ger stor uppmärksamhet och fler eftertraktade kunder som China Everbright International Group som bygger en omfattande avfallshanteringsanläggning, där CI's AQUAQ-process kommer att ingå, i Xiongan New Area, det nya huvudstadsprojektet.

Dessutom behärskar företaget avancerade tekniker för anaeroba reaktorer för industriell avloppsvattenrening och av kontinuerliga sandfilterprocesser för kommunal avloppsrening. Inom området högkoncentrerad industriell avloppsvattenrening är företaget den föredragna leverantören av kunder som Coca-Cola, ChiaTai, SONA och Peking Miljö. Inom området för kommunal avloppsrening har företaget förnyat en ny kontinuerlig sandfilterprocess med avancerad biologisk denitrifikationsteknik för att rena avloppsvatten som uppfyller kraven på ytvatten av grad IV.

____________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite[TM]. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.