16:04:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Halvårsutdelning KABE B 4
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Halvårsutdelning KABE B 4
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Halvårsutdelning KABE B 4
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Halvårsutdelning KABE B 4
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning KABE B 7.00 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Bonusutdelning KABE B 4.5
2021-12-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning KABE B 3.00 SEK
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning KABE B 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning KABE B 5.50 SEK
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning KABE B 5.50 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-03-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning KABE B 5.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning KABE B 4.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning KABE B 3.50 SEK
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning KABE B 3.50 SEK
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-25 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning KABE B 4.00 SEK
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning KABE B 5.00 SEK
2012-05-15 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Ordinarie utdelning KABE B 4.50 SEK
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-20 Ordinarie utdelning KABE B 3.00 SEK
2010-05-19 Årsstämma 2010
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-08-28 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Ordinarie utdelning KABE B 2.50 SEK
2009-05-13 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-13 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
KABE Group är en tillverkare och återförsäljare av husvagnar, husbilar och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den europeiska marknaden. Utöver har bolaget framtagit patenterade golvvärmesystem, ventilationssystem och egenutvecklade plastreglar. Bolaget startades av Kurt Blomqvist under 1957 och verksamheten har sitt huvudkontor i Tenhult.
2024-05-15 18:40:00

KABE Group har måndagen den 15 maj 2024 hållit årsstämma i bolagets lokaler i Tenhult. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA, UTDELNING SAMT ANSVARSFRIHET
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 8,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 4,00 kronor per aktie med fredagen den 17 maj 2024 som första avstämningsdag, dels 4,00 kronor per aktie med fredagen den 15 november 2024 som andra avstämningsdag. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske onsdagen den 22 maj 2024 respektive onsdagen den 20 november 2024. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Maud Blomqvist, Alf Ekström, Eric Stegemyr och Ulf Rostedt. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Olle Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2025 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 025 000 kr, varav 175 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 325 000 kr som arvode samt 125 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Beslutet biträddes av mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult 15 maj 2024

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE: 
2024-08-28 Delårsrapport för andra kvartalet.
2024-11-07 Delårsrapport för tredje kvartalet.
2025-02-27 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2024.