17:54:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandMalta
ListaLarge Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Kindred Group är verksamma inom spelbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken. Störst verksamhet innehas inom den europeiska marknaden. Under Kindred-koncernen ingår även varumärken som Unibet, Maria Casino och iGame. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Valletta, Malta.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-16 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-05-13 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Halvårsutdelning KIND SDB 1.984427
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Halvårsutdelning KIND SDB 1.946637
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.122575
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.1053
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-25 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.16 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning KIND SDB 3.50 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-27 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning KIND SDB 2.81 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-04 Split KIND SDB 1:8
2015-12-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 20.90 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-05-21 Ordinarie utdelning KIND SDB 12.04 SEK
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KIND SDB 7.07 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-02 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.35 SEK
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Bonusutdelning KIND SDB 4.48
2011-11-02 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.09 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-03 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning KIND SDB 8.06 SEK
2010-05-06 Årsstämma 2010
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-13 Årsstämma 1
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2005-06-01 Split KIND SDB 1:4
2022-04-26 08:00:00

Under det första kvartalet 2022 minskade Kindreds andel av spelöverskottet från osunt spelande till 3,3 procent. Minskningen beror, bland annat, på ökat fokus på att förbättra och optimera interventionsåtgärder. Kindred ingick också ett samarbete med RecoverMe, en app som hjälper användare att återta kontrollen över sina spelvanor.

Under första kvartalet 2022 minskade Kindred Group plc:s (Kindred) andel av intäkterna från osunt spelande till 3,3 (3,9) procent. Flera faktorer ligger bakom den positiva trenden. En av dem är att årets första kvartal historiskt sett ser en minskning av högriskspel. En annan faktor av betydelse är den optimerade processen för personlig kontakt och uppföljning. Resultatet är att färre kunder åter flaggas för riskfyllt spelande efter interventioner, vilket tyder på att deras spelbeteende har blivit mer hållbart. Effektiva och ändamålsenliga interventioner är en av de ambitioner som ingår i Kindreds åtgärdsprogram för resan mot noll. Kindred fortsätter också sin mer försiktiga relation till den yngre demografin (åldersgrupp 18 till 25), eftersom denna grupp är mer benägna att bli beroende och på så sätt löper högre risk för skadligt spelande. Det ökade fokuset har resulterat i en större minskning av andelen skadliga intäkter från denna demografiska grupp.

Global statistik från Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022*
Kindred Group
Andel av 4.3% 3.3% 4.0% 3.3%
bruttovinstintäkterna
från högriskspelare
Förbättringseffekt efter 76.9% 64.9% 79.2% 83.1%
intervention

* 90 dagars rullande period mellan den 20 december och den 19 mars 2022

Kindred har under kvartalet uppdaterat måttet "förbättringseffekt efter interventioner". I stället för att enbart fokusera på finansiella indikatorer innefattar måttet numera även beteendeindikatorer, vilka är mer anpassade till Kindreds detektionssystem.

"Vi gick in i 2022 med ett fokus på riktade insatser, som har en tydlig avsedd effekt. Vårt team har särskilt fokuserat på att optimera vår personliga uppföljning ytterligare. Det har resulterat i att en högre andel kunder visar ett hälsosammare spelbeteende efter att de har upptäckts av vårt system och kontaktats av vårt spelansvars-team", säger Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.

Kindred har även ingått ett samarbete med teamet bakom RecoverMe-appen, som använder forskningsbeprövade metoder för att hjälpa användare att återfå kontrollen över sina spelvanor. Tack vare samarbetet kan Kindred erbjuda appen till sina kunder gratis, till en början i Storbritannien och USA.

"Endast åtta procent av de individer med spelproblem söker hjälp. Det beror bland annat på stigmatiseringen som omger missbruk, bristande tillgänglighet på stödresurser och en begränsad insikt i behandlingsalternativ. RecoverMe:s samarbete med Kindred kan göra en avgörande skillnad i att hjälpa oss att ge vård till dem som behöver det mest. Vi tror helhjärtat på att samarbete med organisationer som Kindred kommer att underlätta för oss att nå dem som behöver stöd. Det avser inte minst de som historiskt sett varit svåra att nå och tillgängliggöra terapi för. Med tanke på de ekonomiska svårigheter som många står inför kan det bli en viktigt åtgärd för att eliminiera hinder för behandling", säger Tejus Patel, Junior Doctor vid King's College Hospital NHS Foundation Trust och medgrundare av RecoverMe.

"Jag är mycket stolt över att påbörja ett samarbete med teamet bakom RecoverMe-appen. I närtid innebär det att vi kan erbjuda den här appen gratis till alla våra kunder i Storbritannien och USA. Vi sponsrar också doktorandprogram om beroendestudier, vilket gör det möjligt för doktorander att studera och arbeta heltid inom det akademiska. Vårt fokus just nu är att fortsätta öka effektiviteten och responstiden i kontakten med kunder som visar på ett riskfyllt spelande eftersom tidiga insatser är avgörande för att förhindra ett skadligt beteende", avslutar Tjärnström.

Om Kindreds resa mot noll                                                                                                                                                                                       Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.