19:05:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandMalta
ListaLarge Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Kindred Group är verksamma inom spelbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken. Störst verksamhet innehas inom den europeiska marknaden. Under Kindred-koncernen ingår även varumärken som Unibet, Maria Casino och iGame. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Valletta, Malta.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-16 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-05-13 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Halvårsutdelning KIND SDB 1.984427
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Halvårsutdelning KIND SDB 1.946637
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.122575
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.1053
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-25 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.16 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning KIND SDB 3.50 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-27 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning KIND SDB 2.81 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-04 Split KIND SDB 1:8
2015-12-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 20.90 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-05-21 Ordinarie utdelning KIND SDB 12.04 SEK
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KIND SDB 7.07 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-02 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.35 SEK
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Bonusutdelning KIND SDB 4.48
2011-11-02 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.09 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-03 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning KIND SDB 8.06 SEK
2010-05-06 Årsstämma 2010
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-13 Årsstämma 1
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2005-06-01 Split KIND SDB 1:4
2022-04-28 07:30:00

Kortsiktig motvind fortsätter men långsiktig optimism kvarstår

Kindred Group plc - Delårsrapport januari - mars 2022 (ej reviderad)

Första kvartalet 2022
  • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 246,7 (352,6) miljoner GBP
  • Spelöverskottet (B2C) minskade med 31 procent (29 procent vid oförändrade valutakurser) till 242,4 (352,6) miljoner GBP
  • Underliggande EBITDA minskade med 77 procent till 24,5 (106,0) miljoner GBP
  • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (85,3) miljoner GBP
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 (72,6) miljoner GBP
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,32) GBP
  • 1 927 590 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 194,6 miljoner SEK, eller 15,4 miljoner GBP
  • Fritt kassaflöde uppgick till -5,5 (90,1) miljoner GBP
  • Antal aktiva kunder uppgick till 1 377 317 (1 818 759)

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022

"Under inledningen av 2022 har samhället återgått till det normala efter två års påverkan från covid-19, men idag bevittnar vi en oroande geopolitisk utveckling i Europa som leder till både osäkerhet och tragedi och kommer att kvarstå under överskådlig framtid. Det senare har haft en begränsad påverkan på Kindreds resultat för första kvartalet 2022, men vi ser en fortsatt påverkan från normaliseringen efter covid-19 på våra marknader, likaså från beslutet att stoppa aktiviteten på den nederländska marknaden under tredje kvartalet 2021."

"Vår diversifierade produkt- och marknadsmix ger en relativ grad av stabilitet i koncernen vilket vi har sett vid flera tillfällen tidigare, inte minst under pandemin när sporten i princip upphörde under en tid. Exklusive Nederländerna har vår diversifierade portfölj uppvisat ett stabilt kasinoresultat under första kvartalet 2022, med en tillväxt på 1 procent från samma period föregående år trots tuffa jämförelsetal. Det har uppvägt en något mer rörlig sportbok som inledde starkt, men hade en svagare andra halva av kvartalet."

"Upphörd aktivitet på den nederländska marknaden fortsatte att ha en kortsiktig påverkan på spelöverskottet, som landade på 242,4 miljoner GBP för kvartalet, i linje med fjärde kvartalet 2021 men avsevärt lägre än samma period föregående år. Samtidigt som denna tillfälliga intäktspress reducerar vår lönsamhet på kort sikt har vi fortsatt en mycket positiv långsiktig syn på avkastningen på  investeringar i vår teknikplattform och våra strategiska projekt, så som vår amerikanska expansion och den nyligen kommunicerade Kindred Sportsbook Platform."

"Vi inledde vår transformationsresa för mer än tio år sedan och det är mycket glädjande att vi under de kommande månaderna närmar oss en av de sista stora milstolparna. En spännande tid ligger framför oss och jag har stor tillförsikt till den riktning vi tar genommed vårt långsiktiga fokus."

Handelsuppdatering till och med 26 april 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 2022 var 37 procent (35 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela andra kvartalet 2021.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 2022 15 procent (13 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela andra kvartalet 2021.

Sportbokens spelöverskott har påverkats negativt av en svag sportboksmarginal på endast 7,8 procent efter fria vad (jämfört med 10,7 procent i det andra kvartalet 2021), medan det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i kasino och andra produkter har förblivit i linje med det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2022.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén och delårsrapporten

Idag torsdag den 28 april 2022 kommer Kindred Groups vd Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på https://www.kindredgroup.com/sv/kv12022.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att ringa:

Sverige: + 46 8 505 58 351

Storbritannien: +44 33 3300 9268

USA: +1 646 7224 957

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:30 CET.