18:02:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandMalta
ListaLarge Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Kindred Group är verksamma inom spelbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken. Störst verksamhet innehas inom den europeiska marknaden. Under Kindred-koncernen ingår även varumärken som Unibet, Maria Casino och iGame. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Valletta, Malta.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-16 Halvårsutdelning KIND SDB 2.0814805
2022-05-13 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Halvårsutdelning KIND SDB 1.984427
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Halvårsutdelning KIND SDB 1.946637
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Halvårsutdelning KIND SDB 0
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.122575
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Halvårsutdelning KIND SDB 3.1053
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-25 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.16 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning KIND SDB 3.50 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-27 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning KIND SDB 2.81 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-04 Split KIND SDB 1:8
2015-12-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 20.90 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-05-21 Ordinarie utdelning KIND SDB 12.04 SEK
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KIND SDB 7.07 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-02 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.35 SEK
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Bonusutdelning KIND SDB 4.48
2011-11-02 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning KIND SDB 6.09 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-03 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning KIND SDB 8.06 SEK
2010-05-06 Årsstämma 2010
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-13 Årsstämma 1
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2005-06-01 Split KIND SDB 1:4
2022-02-09 07:30:00

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari - december 2021 (ej reviderad)

Fjärde kvartalet 2021
 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 244,9 (364,7) miljoner GBP
 • Spelöverskottet minskade med 34 procent till 240,5 (364,7) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA minskade med 77 procent till 27,6 (118,2) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 78,8 (98,7) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 75,0 (84,9) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 (0,37) GBP
 • 2 402 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 257,4 miljoner SEK, eller 21,6 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 7,7 (111,2) miljoner GBP
 • Antal aktiva kunder uppgick till 1 461 009 (1 781 617)
Helår 2021
 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 1 259,6 (1 130,2) miljoner GBP
 • Spelöverskottet ökade med 11 procent till 1 255,2 (1 130,2) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA ökade med 15 procent till 332,1 (288,2) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 338,4 (193,1) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 295,3 (165,2) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 1,31 (0,73) GBP
 • 5 969 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 790,0 miljoner SEK, eller 66,5 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 231,1 (267,5) miljoner GBP
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,3369 (0,33) GBP per aktie/depåbevis

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar bokslutskommunikén och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021

"När vi summerar 2021 kan vi blicka tillbaka på ett starkt år, trots ett något mer utmanande fjärde kvartal. Exceptionellt starka siffror under 2020 resulterade i tuffa jämförelsesiffror för kvartalet, men trots den låga marginalen på sportspel vid kvartalets början och det faktum att vi upphörde med tjänster till nederländska invånare levererade vårt fjärde kvartal stabila intäkter på 244,9 miljoner GBP, en underliggande EBITDA på 27,6 miljoner GBP och en underliggande EBITDA- marginal på 11 procent."

"Vår nederländska licensansökan lämnades in i slutet av november när vår "nedkylningsperiod" hade löpt ut och licensprocessen går enligt plan. Med förbehåll för ett godkännande av licensansökan ser vi fram emot att bli en nära samarbetspartner till de nederländska intressenterna och bidra till en hållbar spelmarknad i Nederländerna."

"Vårt förvärv av Relax Gaming slutfördes den 1 oktober och vi arbetar för att uppnå de identifierade årliga synergierna om 6,9 miljoner GBP samt att profilera vårt B2C-erbjudande med hjälp av Relax unika innehåll."

"Samtidigt som den nordamerikanska marknaden är i sin linda har våra mognare marknader i Europa och Australien presterat väl under fjärde kvartalet. Justerat för USA ökade intäkterna på våra marknader i Europa och Australien för helåret med 12 procent jämfört med 2020 samtidigt som underliggande EBITDA växte med 19 procent. Det är ett tecken på styrkan i våra kärnmarknader."

Handelsuppdatering till och med 6 februari 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med 6 februari 2022 var 26 procent (23 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2021.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med 6 februari 2022 i linje med (4 procent högre vid oförändrade valutakurser) det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2021.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén och delårsrapporten

Idag onsdag den 9 februari 2022 kommer Kindred Groups VD Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på www.kindredgroup.com/Q42021.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att ringa:

Sverige: +46 8 566 42 703

Storbritannien: +44 33 3300 9268

USA: +1 646 7224 957

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 07:30 CET.