10:29:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-25 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-03-08 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-23 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-01 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-29 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Klaria Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
2023-08-25 14:30:00

Q2 2023 1-april - 30 juni

Sammanfattning av delårsrapporten

Nettoomsättning 0,0 MSEK (3,7 MSEK)

Övriga intäkter 0,3 MSEK (0,0 MSEK)

Andra kvartalet 2023

- FoU kostnader för kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (14,7 MSEK)

- Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (14,1 MSEK)

- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,09 SEK (-0,24 SEK)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 MSEK (-15,7 MSEK)

- Likvida medel på balansdagen uppgick till 8,9 MSEK (7,3 MSEK)

- Eget kapital per 30 juni uppgick till 60,6 MSEK (57,7 MSEK)

Perioden januari-juni 2023

- Nettoomsättning 6,5 MSEK (3,7 MSEK)

- Övriga intäkter 0,3 MSEK (0,4 MSEK)

- FoU kostnader för perioden uppgick till 15,6 MSEK (31,8 MSEK)

- Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK (-34,8 MSEK)

- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16 SEK (-0,61 SEK)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,3 MSEK (-35,5 MSEK)