20:07:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-25 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-03-08 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-23 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-01 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-29 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Klaria Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
2022-04-19 15:39:23

Idag har årsstämman 2022 hållits i Klaria Pharma Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.klaria.com).

  • Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
  • Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.
  • Det beslutades om omval av Fredrik Hübinette och Scott Boyer samt nyval av Anders Jacobson till styrelseledamöter. Anders Ardstål hade inför årsstämman avböjt omval. Fredrik Hübinette omvaldes till styrelseordförande.
  • Det beslutades om omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen som revisor med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget, är det endast Anders Jacobson som erhåller styrelsearvode. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.