21:06:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-02 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2022-06-21 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-06-01 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-06 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Kontigo Care är ett forskningsbolag inriktade mot digitala lösningar inom vård och omsorg. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Produkterna säljs via olika varumärken runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-06-04 17:10:00

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att företaget inleder ett strategiskt samarbete med Mehiläinen OY, en av Finlands största aktörer inom privata social- och hälsovårdstjänster, för att utveckla SaaS tjänster till beroendevården.

Ett strategiskt samarbetsavtal har tecknats med Mehiläinen OY, en välkänd leverantör av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland och internationellt, med fokus på tillväxt genom b la nya förvärv och samarbete. Mehiläinen erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster där digitalisering, kvalitet och artificiell intelligens står i fokus och är idag verksamma i Finland, Estland, Sverige och Tyskland med över 35 000 anställda.

Avtalet omfattar initialt ett fåtal licenser för Previct[®] alkohol med målsättningen att utveckla samarbetet. Initialt ordervärde uppräknat till ett årsvärde, motsvarar intäkter på ca 0,1 MSEK.

Ulrika Giers, VD Kontigo Care säger

"Det är med glädje att vi idag kan meddela att Mehiläinen med sin gedigna och långa erfarenhet inom privat social- och hälsovårdstjänster väljer att ingå i partnerskap med Kontigo Care för att fler skall få tillgång till våra tjänster inom beroendevård. Detta är ytterligare ett kvitto på att våra tjänster inom beroendevården med vår Previct[®] plattform gör skillnad. Vi är ser fram emot att utveckla den finska marknaden ytterligare och där vi ser att möjligheterna finns för våra gemensamma erbjudanden. Vi ser fram emot ett långt och utvecklande samarbete."

Kaarlo Simojoki, Director and Chief Physician, Addiction Services, Mehiläinen säger:

"Vi ser fram emot samarbetet med Kontigo Care och hur Previct[®] plattformen kan möjliggöra en utveckling av vårt tjänsteerbjudande för beroendevården och stärka våra ambitioner att digitalisera vårt erbjudande. Vi ser fram emot att påbörja utvecklingen tillsammans med Kontigo Care för att göra skillnad för beroendevården.

E-Hälsoplattformen Previct[©] används redan i svensk och finsk beroendevård. 174 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer att breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren.

Kontigo Cares egenutvecklade programvara Previct[©] Drugs integreras nu i vår befintliga eHälsoplattform Previct[®]. Utöver appen som finns för IOS och för Android kommer vårdgivaren även att ha tillgång till webbportalen som kan monitorera såväl alkohol- som drognykterhet tillsammans med all data om mående och andra av klienten egenrapporterade parametrar.

Kontigo Care har i förhandlingen biträtts av Sharp Cookie Advisors med Partner Sofia Edvardsen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.comeller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 04 juni 2024, kl. 17:10 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.