05:35:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-02 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2022-06-21 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-06-01 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-06 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 X-dag ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Kontigo Care är ett forskningsbolag inriktade mot digitala lösningar inom vård och omsorg. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Produkterna säljs via olika varumärken runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-25 08:30:00

ANALYS AV DATA FÖR DE TVÅ DROGSTUDIERNA ÄR I SLUTFASEN OCH PUBLICERAS I Q4

VD Ulrika Giers kommenterar:

Kontigo Care är ett företag som är ledande inom digital beroendevård och som utnyttjar AI till fullo. Vår AI baserade digitala plattform Previct® möjliggör smart förutsägbar och förebyggande vård, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för vården. Att vi också redan nu har tagit de största kostnaderna för MDR-klassning av vår medicinsktekniskt klassade lösning gör att vi står rustade för tillväxtmöjligheter i framtiden.

Vi är idag ledande inom vårt område genom flertalet AI-applikationer på vår digitala plattform Previct, strategiska patentsatsningar och ett flertal vetenskapliga publikationer inom precisionsmedicin.

En bekräftelse på Kontigo Cares ihärdiga arbete är att vi idag har avtal med över 50% av kommunerna i Sverige, men även med privata aktörer, företagshälsovård och en påbörjad etablering i Finland. Kontigo Care växer med fler kategorier av patienter, vårdgivare och en ökad användning av våra tjänster. Trots detta så är vi, som andra aktörer i branschen, påverkade av de bantade budgetar kommunerna har.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten var -0,3% jämfört med samma kvartal föregående år och -2,1 % jämfört med föregående kvartal. Vårt rörelseresultat för det tredje kvartalet var 1,6 (1,4) MSEK. MDR-kostnaderna påverkar koncernens resultat negativt under tredje kvartalet med -0,3 MSEK och ackumulerat under 2023 med -1,9 MSEK. Under 2024 går MDR-projektet över till en regulatorisk förvaltande roll i företaget.

Vårt fokus är Sverige med fortsatt aktiv kundbearbetning av nya kunder samt utökning av befintliga kunders tjänster och licenser. Vi håller i skrivande stund på att utvärdera de möjligheter som finns för att fortsätta vår verksamhet i Finland sedan vår partner A-Klinikka i somras bytte affärsinriktning och avslutade vårt samarbete.

MRR uppgick på balansdagen till 2,38 MSEK och är därmed oförändrad jämfört med föregående kvartal. På dagen för den här rapportens publicering uppgick MRR till 2,43 MSEK.

Drogberoende är en av samhällets största utmaningar och genererar enorma samhällskostnader och mänskligt lidande. Vi håller för fullt på att analysera data från våra internationella kliniska studier för ögonmonitorering, för att med hjälp av mobiltelefon detektera drogpåverkan. Vår förhoppning är att resultatet från studierna är positiva för att möjliggöra en bredare användning av Previct plattformen och samtidigt öppna upp för nya användningsområden. Fokus kommer att vara fortsatt investering i vidareutveckling av produkt- och tjänsteerbjudandet.

Vårt team består av drivna ambitiösa människor med djup och bred kompetens inom vårt område och vars mission är att förändra hur beroendevården levereras och tas emot.

Det känns fantastiskt att ta över VD-rollen i ett bolag med en SaaS-modell där återkommande licensintäkter har gjort oss till ett e-hälsoföretag med en växande affär, som möjliggör fortsatt expansion. Jag står för utveckling och snabba förändringar som jag tror behövs i en utmanande tid.

Med en skalbar AI-baserad plattform, strategiska patentsatsningar, data- och kvalitetsarbete samt med en långtgående MDR-process har vi skapat tillväxtmöjligheter många år framåt. Jag hoppas att du vill vara en del av vår utvecklingsresa!

Ulrika Giers, VD, Kontigo Care AB (publ)
 • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,38 (2,31) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på 0,0% och jämfört med samma kvartal föregående år på +3,0%.
 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 7,1 (7,2) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på -2,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på -0,3%. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 21,5 (21,3) MSEK, en ökning jämför med samma period föregående år på 1,1%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 1,6 (1,4) MSEK och EBIT-marginalen var 22,2 (19,2)%. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 0,8 (2,7) MSEK och EBIT-marginalen var 3,6 (12,9)%.
 • Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,4) MSEK eller 0,06 (0,06) SEK per aktie. Nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 0,6 (2,7) MSEK eller 0,02 (0,11) SEK per aktie.
 • A-Klinikka sade i juli upp avtalet på grund av omorganisation avseende finska marknaden. Intäkter från avtalet löper under resterande del av året.
 • Ett nytt kommunavtal skrevs under perioden.
 • Notified Body TUV har under kvartalet påbörjat granskning av MDR-dokumentation.
 • I september meddelades att Ulrika Giers blir ny VD för Kontigo Care AB.
 • Totalt antal licenser minskade från 893 till 888 under tredje kvartalet. Efter balansdagens slut har ytterligare 30 licenser tillkommit utspridda över landets kommuner.
 • Styrelsen beslutade i oktober att kalla till en extra bolagsstämma avseende en riktad nyemission. Emissionens storlek föreslås till ca 9 MSEK och riktar sig till de största aktieägarna, styrelsen samt nyckelpersoner i personalen.
 • Resultat från de två genomförda kliniska studierna, som möjliggör ögonbaserad detektion av droger, kommer att presenteras under november. Därefter fattar bolaget beslut om kommersiell lansering.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.comeller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 oktober 2023, kl 08:30 CET.
Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.