15:55:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-31 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-06 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2022-06-21 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-06-01 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-30 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-06 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Ordinarie utdelning KONT 0.00 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Kontigo Care är ett forskningsbolag inriktade mot digitala lösningar inom vård och omsorg. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Produkterna säljs via olika varumärken runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-04 10:00:00

Resultaten från dataanalysen för de två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera beräknas kunna presenteras i oktober och november.

De kliniska studierna är en del av utvecklingen av en mobiltelefonbaserad applikation för att förstärka och effektivisera beroendevården. Data bearbetas just nu från de ögonmätningar som genomförts samtidigt som resultaten från de blodanalyser och andra biologiska tester som gjorts i samband med ögonmätningarna adderas till det utökade analysarbetet. Sedan studierna formellt avslutades i augusti har data successivt kunna börja sammanställas och analyseras. Arbetet fortlöper som planerat. Dels med egen personal, dels med för projektet anlitade konsulter med specialkompetens inom matematik, dataanalys och statistik.

Kontigo Cares forskningschef Markku Hämäläinen säger:

"Det är allmänt känt, och vi vet av egen erfarenhet, att kliniska studier ofta blir kraftigt försenade på grund av svårigheter att rekrytera patienter, särskilt för den patientgrupp som Kontigo Care arbetar med. Vi är oerhört stolta över att tidplanen håller för både rekrytering och statistisk analys för två parallella studier som genomförts i två olika länder."

Utfallet i studierna väntas presenteras som planerat under hösten 2023. De första resultaten från studien i Uppsala kommer kunna registreras i slutet av oktober. För resultaten från Leiden väntas motsvarande registrering kunna ske i slutet av november.

De två studierna genomfördes dels på universitetssjukhuset i Leiden i Nederländerna där tester med olika beroendeframkallande substanser från fyra olika drogtyper testades på en grupp friska frivilliga, dels i Region Uppsala med fokus på handhavande. I Uppsala genomfördes studien på frivilliga individer inom regionens sprutbytesprogram.

Kontigo Cares egenutvecklade programvaran som använts i studierna kommer sedan att genomgå ytterligare anpassningar och utveckling i skenet av studiernas resultat för att därefter integreras i vår befintliga eHälsoplattformen Previct® under 2024. Utöver appen som finns för IOS och för Android kommer även vårdgivarportalens webbportal utvecklas för att monitorera såväl alkohol- som drognykterhet tillsammans med all data om mående och andra av klienten egenrapporterade parametrar.

En plan för marknadsintroduktion av Previct Drugs är under utarbetning och kommer kommuniceras när alla studieresultat är klara och tidplanen för den fortsatta produktutvecklingen kan fastställas. Ytterligare patentansökningar är en del av den planen. Hittills har tre olika patentansökningar registrerats.

E-Hälsoplattformen Previct används redan i svensk och finsk beroendevård. 167 av Sveriges 290 kommuner använder Previct som förstärkt digitalt stöd i öppenvården vid vård av alkoholberoende. Därutöver av privata aktörer inom svensk och finsk beroendevård. Att addera möjligheten till drogmonitorering gör att tillämpningen kommer breddas. Andelen klienter med blandberoende har successivt vuxit under de senaste åren vilket gör att 70% av våra kunder menar att en funktion för att mäta drognykterhet är viktigt eller mycket viktigt.

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 oktober 2023, kl 10:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB