09:47:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-03 X-dag ordinarie utdelning KRONA 0.00 SEK
2024-04-02 Årsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 X-dag halvårsutdelning KRONA 1.62
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 X-dag halvårsutdelning KRONA 1.63
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-29 X-dag kvartalsutdelning KRONA 1.62
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 X-dag kvartalsutdelning KRONA 1.63
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 X-dag kvartalsutdelning KRONA 1.62
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 X-dag kvartalsutdelning KRONA 1.63
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 X-dag halvårsutdelning KRONA 1.62
2021-09-24 X-dag halvårsutdelning KRONA 1.63
2021-09-23 Årsstämma 2021
2021-05-06 Extra Bolagsstämma 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Krona Public Real Estate är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett utbud fastighetsbestånd som består av samhällsfastigheter och tillhörande parkeringsanläggning. Fastigheterna nyttjas för olika ändamål där alltifrån undervisningslokaler, bibliotek, biograf och kontor erbjuds. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna huvudsakligen består av statliga- och offentliga aktörer.
2024-05-24 16:16:58

Krona Public Real Estate AB (publ) ("Krona") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i JS Utveckling AB ("Fastighetsbolaget") som genom dotterbolag är lagfaren ägare till fastigheterna Södertälje Lastaren 2, 6 och 7 (gemensamt "Fastigheterna").

Säljare i affären är Stenhus Förvaltning Stockholm AB och JSR Utveckling 1 AB.  Förvärvet är en del av den närståendetransaktion som tidigare kommunicerats och som godkändes på Bolagets årsstämma den 2 april 2024 ("Årsstämman").

Aktierna i Fastighetsbolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på Fastigheterna om 100,0 Mkr. De fastighetsägande bolagen har en sammanlagd bankskuld om ca 36,1 MSEK ("Bankskulden"). Överlåtelsen är villkorad av att Krona kan överta eller refinansiera Bankskulden på tillträdesdagen.

Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget ska, i enlighet med Årsstämmans beslut, uteslutande betalas i nyemitterade aktier i Krona. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar 54,0 kronor per Krona-aktie. Överlåtelsen är villkorad av erforderligt beslut om apportemission i Krona.

Tillträde ska ske den 5 juli 2024 eller det senare datum som villkoren uppfylls.

Utöver att ingå avtal om förvärv av Fastighetsbolaget meddelas att Krona och Nischer Properties AB (publ) har kommit överens om att avbryta förhandlingarna om överlåtelse av Nischers bostadsfastigheter till Krona. Även denna transaktion utgjorde en närståendetransaktion som godkändes vid Årsstämman enligt vad som tidigare har kommunicerats.