08:22:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna. Fastighetsbeståndet består av lokaler för kontor, industri och lager samt handel beläget runtom Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2020-07-08 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Ordinarie utdelning KLED 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-23 Årsstämma 2019
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-27 Kvartalsutdelning KLED 0.60 SEK
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-27 Kvartalsutdelning KLED 0.60 SEK
2019-07-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-27 Kvartalsutdelning KLED 0.60 SEK
2019-04-29 Kvartalsutdelning KLED 0.60 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2018
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-27 Kvartalsutdelning KLED 0.55 SEK
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-27 Kvartalsutdelning KLED 0.55 SEK
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-28 Kvartalsutdelning KLED 0.55 SEK
2018-04-27 Kvartalsutdelning KLED 0.55 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-12 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Ordinarie utdelning KLED 2.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2016
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning KLED 2.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2015
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning KLED 1.50 SEK
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Årsstämma 2014
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-16 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-15 Analytiker möte 2014
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning KLED 1.25 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2013
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-25 Analytiker möte 2013
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-19 Ordinarie utdelning KLED 1.00 SEK
2013-04-18 Årsstämma 2012
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-20 Ordinarie utdelning KLED 2.60 SEK
2012-04-19 Årsstämma 2011
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning KLED 2.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2010
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Ordinarie utdelning KLED 3.75 SEK
2010-04-28 Årsstämma 2009
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-23 Ordinarie utdelning KLED 1.50 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning KLED 8.00 SEK
2007-11-26 Inlösen KLED 11.50 SEK
2006-05-09 Split KLED 1:3
2006-04-07 Ordinarie utdelning KLED 11.00 SEK
2005-05-13 Split KLED 1:2
2005-04-08 Ordinarie utdelning KLED 15.00 SEK
2004-04-02 Ordinarie utdelning KLED 13.00 SEK
2003-04-11 Ordinarie utdelning KLED 12.00 SEK
2002-04-10 Ordinarie utdelning KLED 10.50 SEK
2001-04-06 Ordinarie utdelning KLED 9.00 SEK
2000-04-12 Ordinarie utdelning KLED 8.00 SEK
2020-02-14 11:00:00

Valberedningen i Kungsleden föreslår nyval av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till Kungsledens styrelse vid årsstämman den 23 april. Till omval föreslås Charlotte Axelsson (ordförande), Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och Christer Nilsson. Ulf Nilsson har undanbett sig omval.

Fredrik Wirdenius är född 1961 och har varit VD i Vasakronan AB 2008 - 2019. Han har över 30 års erfarenhet från den svenska och internationella fastighetsbranschen. Före Vasakronan var Wirdenius anställd inom Skanska-koncernen där han hade flera olika chefsbefattningar. Han är styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och POP House Fastigheter AB.

Jonas Olavi är född 1967 och är för närvarande allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och börskrönikör i Aktiespararen. Han har tidigare arbetat som chefsaktiestrateg på Nordea, VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB samt Delphi Fonder AB.  Jonas har haft flera ledande befattningar i finansiella företag.

Kungsledens valberedning har bestått av Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag tillika valberedningens ordförande), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Charlotte Axelsson (styrelsens ordförande) samt Jonas Broman (Olle Florén med bolag).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2020, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.