12:54:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 15-10 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 15-10 2022-Q1
2022-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2020-04-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.24 EUR
2019-03-29 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.34 EUR
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.22 EUR
2017-04-11 Årsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Lehto Group är verksamma inom byggbranschen. Koncernen erbjuder lösningar inom konstruktion och utformning av byggnader. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från planering till konstruktion av större kontors-, logistik- samt äldreboenden. Övriga tjänster inkluderar renovering och kunderna består huvudsakligen av offentliga aktörer inom vård och omsorg. Huvudkontoret ligger i Kempele.
2023-02-01 10:30:00

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
1.2.2023 klo 11.30

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2023. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

-         Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa

-         Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

-         Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa

-         Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

-         Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa

-         Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

-         Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa

-         Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Helena Säteri on ilmoittanut hallituksen nimitystoimikunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Lehto Group Oyj:n hallituksen jäseneksi. Säteri on ollut Lehto Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Eero Sihvonen, Anne Korkiakoski, Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa, nimitystoimikunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano on sopiva, jotta hallituksessa on riittävän monipuolinen kokemus ja taidot mahdollistamaan hallituksen tehokkaan työskentelyn.

Kaikki muut ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat, Hannu Lehtoa lukuun ottamatta, ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074