13:49:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 15-10 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 15-10 2022-Q1
2022-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Ordinarie utdelning LEHTO 0.00 EUR
2020-04-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-01 Ordinarie utdelning LEHTO 0.24 EUR
2019-03-29 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-09 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.34 EUR
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-12 Ordinarie utdelning LEHTO 0.22 EUR
2017-04-11 Årsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Lehto Group är verksamma inom byggbranschen. Koncernen erbjuder lösningar inom konstruktion och utformning av byggnader. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från planering till konstruktion av större kontors-, logistik- samt äldreboenden. Övriga tjänster inkluderar renovering och kunderna består huvudsakligen av offentliga aktörer inom vård och omsorg. Huvudkontoret ligger i Kempele.
2023-01-30 13:30:00

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
30.1.2023 klo 14.30

Lehto Group Oyj:n vuoden 2022 liiketulos tulee olemaan aikaisempia arvioita alempi ja muutoksen taustalla on neljä keskeistä syytä:
  • Lehto on parantanut maksuvalmiutta ja kassavirtaa myymällä joitakin asuntokohteitaan merkittävillä alennuksilla. Myynneistä aiheutuu tuloslaskelmaan tappiota, mutta ne parantavat kassavirtaa. Kyseiset asuntomyynnit myös pienentävät merkittävästi yhtiön myymättömien asuntojen kantaa.

  • Tietyt vuodelle 2022 suunnitellut omaisuuden myynnit siirtyivät vuodelle 2023.

  • Luottotappiot ja muut kertaluonteiset erät ovat aikaisempaa arviota suurempia.

  • Joidenkin toimitila- ja puukerrostaloprojektien kulut ovat kasvaneet

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Lehdon vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin 345 miljoonaa euroa (404 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja liiketulos jatkuvista toiminoista oli noin -42 miljoonaa euroa (-28 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon laskun keskeisimpinä tekijöinä ovat toimitilaliiketoiminnan volyymin lasku ja asuntokohteiden vähäiset aloitukset vuoden 2022 aikana. Tappiolliset toimitila- ja puukerrostalohankkeet, loppuvuonna toteutettujen asuntomyyntien hinnanalennukset, kertaluonteiset sopimuksista irtaantumisten kustannukset ja luottotappiot heikensivät liiketulosta. Betoniasuntohankkeiden kannattavuudet pysyivät kohtuullisella tasolla.

Vuoden 2022 päättyessä meneillään olevaista asuntohankkeista valtaosa tehdään sijoittajille, mikä tuo yhtiölle tasaista kassavirtaa ilman myyntiriskiä. Tulevaa kassavirtaa parantavat myös omaisuuserien myynnit ja useiden hankkeiden loppuvaiheeseen painottuvat maksupostit.

Aikaisempi vuotta 2022 koskeva näkymä oli:
Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 % (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Heikentyneen näkymän taustalla olivat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen markkinatilanteen heikentyminen.
Lisätietoja:
Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 050 343 4023
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, puh. 0400 944 074