18:35:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-04-03 14:30:00

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget tecknat återförsäljaravtal med Scanunit gällande PFAS-sanering av fartyg med kontaminerade brandsläckningssystem och tankar. PFAS-problematiken är vanligt förekommande inom den globala shippingindustrin. Det första fartyget att saneras från PFAS görs inom kommande veckor i södra Sverige.

Inom shippingindustrin finns större brandsläckningssystem där brandskum innehållande PFAS har använts under många år. Shippingindustrin står nu inför uppgiften att PFAS-sanera tankar, rör och annan förorenad utrustning. Segmentet är synnerligen angeläget eftersom bolaget uppskattar att brandskumstankar inom shipping ofta har högre tank- och rörkapacitet än inom flera andra sektorer, till exempel inom brandförsvaret.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Marine Organization) stramar åt reglerna och kraven gentemot all shipping gällande sanering av PFAS och på sikt kommer fartyg med PFAS-problematik förbjudas att gå i hamn i såväl Europa som USA.

LifeClean-metoden för borttagning av PFAS-ämnen är en patentsökt metod för att avlägsna och sanera högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, "PFAS") från ett underlag såsom en yta, en lösning eller en massa. Oberoende tester har påvisat effektivt avlägsnande av PFAS-substanser, med resultat som med 99 % understiger ett föreslaget gränsvärde från Europeiska kemikaliemyndigheten avseende PFAS-nivåer i brandskumstankar och som för närvarande utreds av EU:s expertkommittéer.

"Vi är glada över att kunna tillkännage vårt partnerskap med LifeClean, vars revolutionerande produkt och metod är speciellt utformad för PFAS-borttagning från kontaminerade ytor, och som kommer att användas av Scanunit för att sanera PFAS-kontaminerade brandbekämpningsinstallationer på fartyg. Med flera tusen fartyg som för närvarande seglar världen över med PFAS-kontaminerat skum, ser vi en betydande marknadspotential för att hjälpa våra kunder att möta denna utmaning genom att erbjuda LifeCleans produkt och gå över till PFAS-fria brandsläckningsskum.

Som en ledande leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster till den marina industrin letar vi alltid efter innovativa lösningar för att bättre betjäna våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt partnerskap med LifeClean och leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder.", säger Marcin Mikolajczak, VD för Scanunit.

"Vi är glada att ha skrivit avtal med en kunnig och erfaren partner inom shippingindustrin. Avtalet med Scanunit innebär att LifeClean kan expandera inom segmentet PFAS-sanering, där vi nu adderar ytterligare ett segment med betydande behov.", säger David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se