18:09:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-03-31 09:30:00

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget på uppdrag av BST Gruppen, verksamma inom brandskydd, för långt gångna diskussioner med två internationella läkemedelsbolag angående sanering av PFAS i fabriksanläggningar.

Inom exempelvis läkemedelsindustrins produktionsanläggningar finns större brandsläckningssystem där brandskum innehållande PFAS har använts under många år. Tillverkningsindustri inom flera branscher står nu inför uppgiften att PFAS-sanera tankar, rör och annan förorenad utrustning. LifeClean för diskussioner med två bolag av betydande storlek och ser en stor kundpotential inom industriell sanering, inkl. i läkemedelsindustrin.

LifeClean-metoden för borttagning av PFAS-ämnen är en patentsökt metod för att avlägsna och sanera högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, "PFAS") från ett underlag såsom en yta, en lösning eller en massa. Oberoende tester har påvisat effektivt avlägsnande av PFAS-substanser, med resultat som med 99 % understiger ett föreslaget gränsvärde från Europeiska kemikaliemyndigheten avseende PFAS-nivåer i brandskumstankar och som för närvarande utreds av EU:s expertkommittéer.

"BST ser med stort intresse på LifeCleans beprövade teknik för PFAS-sanering och ser stor potential inom industrin med fast installerade brandskyddssystem som står inför en omställning till PFAS-fritt skum de närmaste åren.", säger Peter Bühler från BST Gruppen. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se