12:14:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-04-20 10:00:00

LightAirs partner Habitat Solutions BV har sålt virushämmande luftrening till ytterligare sex holländska skolor. Habitat har varit en mångårig partner till LightAir i Benelux inom främst konsumentinriktad försäljning och distribution. Under senare tid har man liksom LightAir påbörjat en tydligare bearbetning av kommersiella och industriella målgrupper, vilket nu börjat visa tydliga resultat.

Under senhösten 2022 installerade distributören Habitat virushämmande luftrening från LightAir hos två skolor i Holland. Nu har ytterligare sex skolor, som drivs genom samma stiftelse, beställt liknande installationer till ett värde om cirka 400 TSEK för LightAirs del.

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse även hos svenska skolor såväl som kontor och industrier. Ren luft bidrar till en hälsosammare miljö och ökad produktivitet, med lägre sjukfrånvaro och förbättrad inlärning. Forskning och undersökningar visar att barn och ungdomars kognitiva förmågor och inlärning påverkas negativt av partikelhalten i skolor och utbildningslokaler[1].
"Habitat och deras dedikerade arbete i Benelux är en viktig del i vår långsiktiga strategi att bli ett allt större och mer framgångsrikt luftreningsbolag inom B2B", säger Peter Svensk, vd på LightAir. "Liksom LightAir har man börjat fokusera allt hårdare på just kommersiella och industriella kundsegment. Inledningsvis har detta skapat affärer främst med skolor och intressenter inom tillverkande industrier. Extra kittlande i just detta fall är att man på kort tid gått från två till nu sammanlagt åtta skolor, samtidigt som den aktuella stiftelsen totalt driver ett åttiotal skolor i regionen. Habitats framgångar gynnar oss i form av konkreta beställningar, samtidigt som våra löpande kontakter med vännerna i Rotterdam ständigt stärker oss i tilltron på vår uttalade strategi inriktad på B2B."
Den aktuella luftreningsteknologin, IonFlow, har vetenskapligt bevisats ha en neutraliserande effekt mot olika luftburna virus och därmed kraftigt kunna reducera smittspridning. Detta bland annat genom ett sju år långt forskningsprojekt hos Karolinska Institutet, vars slutsatser publicerats i Nature Scientific Reports[2]. De ofta takhängande luftrenarna ingår även i ett prenumerationserbjudande av "ren luft som en tjänst" riktat till svenska kontor och skolor, en tjänstepaketering som tidigare även tilldelats International Facility Management Associations nordiska innovationspris.

[1] Se exempelvis djupstudie av 39 katalanska skolor som publicerats i PLOS Medicine: Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study (länk till engelskspråkig artikel) (https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2017/03000/Traffic_related_Air_Pollution_and_Attention_in.5.aspx)

[2] Publicerad rapport från forskningsprojektet återfinns hos Nature Scientific Reports (länk till engelskspråkig rapport (https://www.nature.com/articles/srep11431))