18:58:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-06-19 21:30:00

(NGM: LAIR)

LightAir Årsredovisning 2022 (https://mb.cision.com/Public/14919/3790184/af9760d3da7fe2c8.pdf)

LightAir i korthet

Verksamt inom CleanTech och erbjuder främst industriell och kommersiell luftrening för att främja hälsa, produktivitet och hållbarhet hos nordiska och internationella bolag och organisationer. 

Erbjudandet är baserat på två unika och egenutvecklade teknologier: CellFlow och IonFlow. På olika vis nyttjar de båda teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom föroreningar, virus och pollen. 

Marknaden är internationell och numera bearbetas tre segment: industri, kommersiell och konsumentinriktad luftrening. 

Bolagets rötter återfinns inom konsumentinriktad försäljning, samtidigt som det strategiska fokuset under senare tid har justerats till B2B-försäljning gentemot de kommersiella och industriella segmenten. Hos LightAir sammanförs dessa två segment under begreppet Professional Solutions, och bolagets prioriterade målgrupper framöver består av industrier, kontor och skolor. 

I dag bearbetas den nordiska hemmamarknaden, med Sverige och Finland i spetsen, via egen direktförsäljning, samt genom ett växande nätverk av återförsäljare och partners. Därutöver sker export till en mängd internationella marknader, med några uttalade nyckelregioner såsom Benelux. 

Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. 
 

Vd har ordet

Som nytillträdd vd konstaterar jag att LightAir står inför utmaningar, samtidigt som möjligheterna är mycket stora. Mina personliga ambitioner är höga och tillsammans med ett sammansvetsat team av medarbetare ska vi nu, tillsammans med dig som aktieägare, bygga en allt mer framgångsrik verksamhet med växande försäljningsambitioner. 

LightAirs fokus är att fullfölja den strategiska utvecklingen med ett starkt erbjudande inom främst industriell luftrening. Detta med än hårdare organisatoriskt fokus och minskade distraktioner från allehanda övriga utmaningar.

Det är inte tu tal om att detta bolag kommer från allt för låga försäljningsnivåer historiskt sett. Samtidigt finns det många parametrar som idag understryker en positiv syn på bolagets framtidsutsikter. Allt sedan slutet av räkenskapsåret 2022 har jag med egna ögon kunnat se hur vi genom ett allt tydligare fokus på industriell luftrening byggt en allt stabilare bas, med en växande prospektering, mångdubblat antal aktuella offerter och gryende försäljningstillväxt.

Bygga bolag genom försäljning
Trots en grundläggande teknisk bakgrund ser jag mig själv främst som en säljinriktad kraft med ett tydligt ledarskap. Det rimmar väl med att vår viktigaste uppgift på LightAir idag är att säkerställa att fortsätta stänga allt fler affärer inom vår B2B-försäljning. Givetvis tillsammans med att fortsätta leverera kvalitet i enlighet med det produktlöfte vi de facto ställer gentemot våra målgrupper. 

Med detta sagt är en stabil grund lagd i dagsläget och framtiden handlar främst om att bygga verksamhet genom att affär läggs till affär och installation till installation.

Ny vd som haft sin inskolning
I skrivande stund har jag varit vd för LightAir i knappa två månader och det är med stor entusiasm och tillförsikt jag antagit denna utmaning. Genom att dessförinnan varit involverad i bolaget under cirka fem månader som sälj- och managementkonsult anser jag mig ha skapat mig en god bild av bolagets samlade styrkor och svagheter. 

Samtidig inser jag att du som aktieägare fått visa stort tålamod och nu har all rätt att förvänta dig konkreta resultat framöver. Personligen ser jag på bolaget och de grundläggande teknologierna som något av en oslipad diamant. Det är min och mina medarbetares uppgift att verkligen ta fram denna potential i ljuset och slipa till verksamheten till de allt högre nivåer av försäljning, kundnöjdhet och aktieägarvärde som vi har förutsättningar att nå inom en relativt snar framtid.

Konkurrenskraftiga styrkor
Min positiva framtidssyn grundas mycket på de egenutvecklade, och till stora delar patenterade, teknologier vi bygger vårt erbjudande på. 

Detta erbjudande inkluderar svårmatchade fördelar gentemot eventuella konkurrenter och vår marknadsbearbetning har under sista halvåret levererat goda tecken på hur vi framöver kan vidareutveckla vår verksamhet. Renare luft i kombination med låga driftskostnader är helt enkelt något som lockar industriella aktörer. 

Möjligheter för vidare produktutveckling
Den patenterade teknologin, CellFlow DEP, omfattar dessutom stora möjligheter för vidare produktutveckling. 

Projekt att lyfta fram i detta sammanhang är ett nyligen igångsatt utvecklingsarbete som sker via Chalmers i Göteborg. Man har i detta erhållit statligt finansieringsstöd med syftet att finna lösningar för skapandet av så ren luft som möjligt i utsatta operationsrum och vårdlokaler. Projektet ska fortlöpa under tre års tid och luftreningsteknologin som inkluderas är just CellFlow DEP. Framtida kommersiell potential återstår att utröna men kan vara betydande. 

Vidare återfinns ett internt utvecklingsprojekt, där det konstruerats prototyper för integration i befintliga ventilationslösningar hos olika typer av fastigheter. Avsikten är att nu ta detta till kommersiella tester och utvärdering tillsammans med samarbetspartners inom dessa marknader. Denna typ av integrerad luftrening bedöms ha stor framtida potential och ter sig på sikt vara mycket intressant för LightAir.

Positiva vindar för framtida seglats
Min framtidsoptimism bygger framförallt på hur det industriella marknadssegmentet har visat sig vara rejält mottagligt för vårt budskap och erbjudande. Det finns gott om verksamheter med olika utgångspositioner, samtliga med ett behov av renad luft i sina produktionsanläggningar och lagerlokaler. Allt för att skapa hälsosammare arbetsmiljö såväl som säkerställa drift och funktion hos känsliga maskiner och robotar.

Våra försäljningsdiskussioner och utestående offerter har - dock från blygsamma nivåer - mer än tiofaldigats sista sex månaderna. Det egna direkta försäljningsarbetet gentemot den svenska industrimarknaden har under senare tid resulterat i ett antal vunna kontrakt och ett tiotal testinstallationer hos en bredd av små, medelstora och stora verksamheter.

Genom ett fortsatt dedikerat arbete gentemot målgruppen är givetvis ambitionen att fortsätta bygga på denna gryende tillväxt och skörda framgångar genom att löpande stänga allt fler affärer och avtal framgent.

Utöver arbetet med att skapa organisk tillväxt gör vi löpande utvärderingar av presumtiva förvärv. Vår uttalade förvärvsstrategi är främst inriktad mot utökad säljkapacitet och kundstock, för att agera ytterligare hävstång till vår tillväxt.

Ödmjuka och tillitsfulla inför framtiden
Medvetenheten är stor att vi har långt kvar på vår resa. Där kommer finnas luftgropar under färden, samtidigt som jag är övertygad om att den långsiktiga destinationen såväl är lockande som högst möjlig. Detta i form av ett framgångsrikt och vinstdrivande tillväxtföretag på en högintressant marknad för luftrening inom framför allt B2B. 

Framför oss ligger ett fortsatt hårt, men stimulerande, arbete att fortsätta utvecklas inom främst det industriella marknadssegmentet. Möjligheterna är stora och viljan att lyckas än större - tillsammans bygger vi nu nytt och ser till att nyttja den bas vi lagt för framtida framgångar under kommande år. 

LightAir Årsredovisning 2022 (https://mb.cision.com/Public/14919/3790184/af9760d3da7fe2c8.pdf)