18:31:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2024-05-30 23:30:00

(NGM: LAIR)

LightAir Årsredovisning 2023.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3992475/b5b33468f5e79b73.pdf)

LightAir i korthet

LightAir är ett svenskt Clean Tech-bolag, vars mission är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda marknadens bästa lösningar för luftrening. LightAir grundades 2006 genom fusion av ett svenskt och schweiziskt bolag. LightAir utvecklar och säljer innovativ luftrening, baserat på de två egenutvecklade teknologierna CellFlow och IonFlow.  

År 2020 inleddes en ompositionering av affärsmodellen, där ett intensifierat fokus på B2B-försäljning utgjorde grunden. År 2023 har denna strategi renodlats ytterligare och Bolagets huvudfokus ligger nu på industriella kunder. Ompositioneringen har under år 2023 givit resultat i form av en tiodubblad offertstock och förbättrade marginaler i takt med att kundbasen inom det industriella segmentet växer. Parallellt med den organiska tillväxten har LightAir även antagit en kompletterande M&A-strategi som möjliggör för Bolaget att utöka kundstocken. 
 

Vd har ordet

2023 satte vi grunden till vår framtida affärsmodell

Under 2023 har LightAir uppnått framgångar genom att öka sin omsättning med 19 procent till 16,3 MSEK, trots utmanande marknadsförhållanden. Med en stark orderingång och en strategisk produktutveckling för framtiden, står LightAir väl rustade för att fortsätta att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom avancerad luftrening.

Med avslutningen av 2023 står det klart att LightAir har tagit betydande steg framåt i vår strävan efter att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom avancerad luftrening. Under året har vi bevittnat en omsättningstillväxt på 19 procent, vilket inte bara speglar styrkan i vårt erbjudande utan också förtroendet från våra kunder. Jag är stolt över de framsteg vi har gjort under året, trots de utmaningar som omvärldens konjunkturläge presenterat.

Vår framgång bygger främst på vår unika teknologi CellFlow som utnyttjar ozonfri jonisering för att med hög reningsgrad och låg effektförbrukning rena luften från skadliga partiklar. Vår omsättningstillväxt bekräftar att vi är på rätt väg. Med en orderingång på 16,6 MSEK för året - en betydande ökning på 28 procent från föregående år - står det klart att vi i allt större utsträckning når ut till marknaden med våra lösningar. Kunderna har varit väldigt nöjda med de resultat vi kunnat prestera i deras verksamheter.

Det är dock viktigt att notera att vi, trots ökad omsättning, fortfarande står inför ekonomiska utmaningar. Vi behöver fortsätta att arbeta med att förbättra vår finansiella hållbarhet, vilket återspeglas i vårt negativa rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som fortfarande är i behov av förbättring. Vi arbetar med att kontrollera kostnaderna och att effektivisera verksamheten.

Under året har vi fortsatt att utveckla och förbättra vårt erbjudande, med särskilt fokus på det industriella segmentet där behovet av effektiv luftrening är som störst. Vi har utvidgat vår närvaro på den svenska marknaden och fortsatt att fokusera på att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Detta arbete hoppas vi ska ge resultat i form av nya affärsmöjligheter och fortsatt stark tillväxt. Vi har under året drastiskt ökat våra kundbesök och förstärkt säljorganisationen med 75 procent för att vi ska nå fler kunder.

Ser vi framåt är vi fast beslutna att fortsätta vår tillväxtresa och ytterligare stärka vår marknadsposition. Vi kommer att fortsätta fokusera på innovation och produktutveckling, samtidigt som vi ökar vår marknadsföring och våra försäljningsinsatser för att nå ut till fler kunder. Vårt mål är inte bara att övervinna de ekonomiska utmaningarna utan också att säkerställa att LightAir blir en ledande aktör inom luftreningsindustrin.

Till våra aktieägare och kunder vill jag uttrycka mitt djupaste tack för ert fortsatta stöd och förtroende. Ert engagemang är avgörande för vår tillväxt och framgång. Tillsammans ser jag fram emot ett ännu starkare och mer framgångsrikt 2024, där vi fortsätter att bidra till en hälsosammare och renare värld.

Peter Svensk
Verkställande direktör

Affärsmodell

Affärsidé 
LightAirs verksamhet består av utveckling, formgivning, tillverkning och kommersialisering av luftrenare som marknadsförs och säljs direkt av LightAir samt genom ett nätverk av noggrant utvalda distributörer. Våra produkter baseras på patenterad och unik teknologi med flertalet konkurrenskraftiga fördelar, såsom marknadsledande reningseffektivitet, energieffektivitet och låga livscykelkostnader. Försäljningen är primärt inriktad på B2B-marknaden, med ett starkt fokus på industriella kunder inom bl.a. metallindustri, träindustri, tvätterier, lagerlokaler och produktion. 

LightAir har utvecklat ett tjänsteerbjudande, "ren luft som en tjänst", där LightAir löser kundens specifika luftkvalitetsproblem. LightAir hanterar alla administrativa och tekniska aspekter, vilket gör att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Denna modell ger både kundfördelar och återkommande intäkter för LightAir med goda marginaler och skapar positiva kassaflödeseffekter. Tjänsteerbjudandet utgör ett centralt fokusområde för LightAir framöver. 

Vision 
LightAirs vision är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla de mest effektiva teknologierna och de bästa produkterna för rening av kommersiell inomhusluft. Genom unik teknologi skall LightAirs produkter vara erkända som de bästa och mest effektiva på marknaden.

Mission 
LightAirs mission är att förbättra människors liv, hälsa och välbefinnande genom att erbjuda de bästa luftreningsprodukterna för all inomhusmiljö. 

Strategi 
Bolagets strategi har historiskt byggt på konsumentinriktad försäljning. I takt med att LightAir har vuxit, har vi utökat vår verksamhet mot det kommersiella och industriella segmentet. Det strategiska fokuset har sedan 2020 justerats till att främst inriktas på B2B-försäljning gentemot dessa segment, som vi sammanför under begreppet Professional Solutions. Sedan början av 2023 har LightAir omställt sin försäljningsstrategi till att helt fokusera på industriella kunder. Bolaget ser stora tillväxtmöjligheter inom tyngre industrilösningar, där kunderna har en bred förståelse för problemen med dålig luftkvalitet. 

Strategin framåt bygger huvudsakligen på organisk tillväxt, kompletterad med en utarbetad förvärvsstrategi. Parallellt med detta bygger LightAirs strategi på vårt tjänsteerbjudande. Denna modell innebär dels kundfördelar, dels genereras återkommande intäkter för LightAir med goda marginaler och möjligheter till positiva kassaflödeseffekter.

LightAirs styrkor och konkurrensfördelar

Patenterad konkurrenskraftig teknologi 
LightAir har en egenutvecklad och unik teknologi som bygger på över 30 års forskning och utveckling. Tekniken erbjuder marknadens mest effektiva luftrening med lägsta energiförbrukning. Genom produktfamiljen CellFlow har LightAir tillgång till en mycket konkurrenskraftig teknologi och kan producera luftrenare med låga driftskostnader och högeffektiv avskiljning av partiklar på ett sätt som traditionella luftrenare med HEPA-filter inte klarar. CellFlow-teknologin kan utmana och ta viktiga marknadsandelar från konventionella fläktdrivna luftrenare med mekaniska filter. Teknologin skyddas genom en bred patentportfölj för väsentliga tekniska aspekter användbara i ett stort antal applikationer. Patenten för CellFlow-teknologin ägs av LightAir, förutom för Nordamerika och HVAC. 

Produktegenskaper 
LightAirs lösningar har mer än 60 procent lägre livscykelkostnad (LCC) jämfört med konkurrenter i branschen. Bolaget bedömer att dessa produktegenskaper värdesätts högre av industriella kunder. Den stora skillnaden mellan LightAirs luftrenare och konkurrerande teknologier är bland annat den höga filterkapaciteten och den låga energiförbrukningen. Exempelvis behöver LightAirs filter endast bytas omkring var artonde månad, till skillnad från konkurrenters filter som byts omkring var sjätte månad. 

LightAir Connect - Ständigt uppkopplad luftrening 
LightAir Connect introducerar en ny era av luftkvalitetsövervakning. Med intelligenta sensorer och realtidsdata övervakar LightAir Connect kontinuerligt luftrenaren. Systemet identifierar behovet av filterbyte eller rengöring och varnar om potentiella prestandaproblem eller behov av service och underhåll. Genom denna proaktiva approach minskas risken för oväntade driftavbrott och optimerar systemets drifttid. Tack vare sofistikerade sensorer och uppkoppling erbjuder LightAir Connect möjligheten att dynamiskt justera inställningarna baserat på aktuella miljöförhållanden. Systemet optimerar inte bara luftkvaliteten utan bidrar även till lägre energiförbrukning genom att anpassa luftflöden efter verkliga behov. Detta säkerställer att man alltid har tillgång till ren och hälsosam luft i sina lokaler och bidrar till en hållbar arbetsmiljö. 

Tydlig tillväxtstrategi med växande marginaler  
LightAir har antagit en tydlig tillväxtstrategi med fokus på ökad försäljning inom B2B-segmentet, särskilt industriella kunder, och med en fokuserad M&A-agenda som komplement. Försäljningstillväxten har redan visat resultat under 2023, då marginalerna förbättrats i takt med skiftet mot industriella kunder och en växande andel av intäkterna utgörs av prenumerationstjänster. Bolagets bruttomarginal har stärkts och uppgick till 65 procent under andra halvåret 2023, jämfört med 44 procent under motsvarande period 2022. Industriella kunder har stora kända behov och få tillgängliga lösningar, vilket gynnar LightAir i försäljningsprocessen och sänker trösklarna för kunderna. 

Starkt ledningsteam och styrelse 
Under år 2023 tillträde Peter Svensk som VD för Bolaget, Peter har lång och bred erfarenhet från B2B-försäljning och har under sin relativt korta tid på VD-posten intensifierat säljarbetet vilket redan gett effekt i form av över 200 kundmöten, en ökad offertstock med mer än 10 gånger och ett tillhörande succesivt ökande antal kundavtal tecknade under år 2023.  Styrelsen har också under år 2023 förstärkts av Otto Persson, som har bred erfarenhet från olika tillväxtbolag, bland annat som grundare och tidigare vd för börsnoterade Train Alliance Sweden AB. Därutöver har Ebba Liljeholm tillkommit till Bolagets styrelse och medför en bred kompetens och erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. 

Förvärvsstrategi
LightAir har en utarbetad förvärvsstrategi som ämnar komplettera Bolagets tillväxtstrategi. Förvärvsstrategin bygger huvudsakligen på att fokusera på målbolag som utgörs av bolag med närliggande produkter och affärsmodeller och som har attraktiva kundstockar.

  • Förvärva högkvalitativa kundstockar. 
  • Målet är att stärka LightAirs omsättning och kassaflöde. 
  • Synergier med LightAirs befintliga säljkår.
  • Förvärv av bolag med välfungerande säljkårer. 
  • Målet är en förstärkning av LightAirs försäljningskanaler.
  • Närliggande bolag med attraktiva teknologier. 
  • Målbolagen har kompletterande teknologier samt patent och rättigheter av värde för LightAir.
  • Möjligheter att förvärva kompetens och know-how föreligger.
Marknadsöversikt

LightAirs marknader
Marknaden för luftrenare som LightAir är aktiv på kan delas in i två segment: kommersiella produkter och industriella produkter. Olika användningsområden har sina särskilda krav och LightAirs teknologier kan flexibelt anpassas efter dessa krav. På många marknader ställer lagstiftarna allt högre krav på luftkvalitet i inomhusmiljöer vilket har en positiv effekt på efterfrågan inom både det kommersiella- och industriella segmenten. LightAirs huvudsakliga fokus ligger idag på att växa på den finska och svenska marknaden.

Den industriella marknaden 
Enligt Allied Market Research bedöms industriell luftrening generellt stå för cirka 20 procent av världsmarknaden, med en förväntad årlig tillväxt av 5 till 8 procent de kommande åren.

Under 2021 påbörjades en utökning av LightAirs produkterbjudande genom fördjupat samarbete kring industriella applikationer av CellFlow-teknologin, levererade av Cair. I mars 2022 fullföljdes samarbetet med förvärvet av Cair, vilket i kombination med etableringen av en betydligt bredare produktportfölj öppnar för bearbetning av helt nya kundsegment och kombinationer av kommersiella och industriella lösningar. Under 2023 och 2024 har fokuset på bearbetning av och försäljning till industriella kunder accelererats ytterligare. 

Marknaden för det industriella erbjudandet består främst av bolag med industri- och lagerlokaler med utmaningar relaterade till hälsovådliga partiklar. Inom segmentet finns en mängd olika industrier med specifika problem som kräver anpassade lösningar, från sågverk till metallbearbetning och livsmedelsproduktion. CellFlow-teknologin har väl etablerade konkurrensmässiga fördelar inom viktiga områden som reningskapacitet och alstrade ljudnivåer. Gentemot det industriella segmentet är teknologins osedvanligt låga energiförbrukning än viktigare, en aspekt som blir mångdubbelt viktigare ju större produkter som ska levereras. Initiala jämförelser med etablerade konkurrenter inom segmentet visar att industrikunder kan spara mer än 75 procent av energin genom en CellFlow-lösning från LightAir. 

LightAir Connect spelar en viktig roll i vårt erbjudande till industrin. Med hjälp av intelligenta sensorer och realtidsdata övervakar LightAir Connect kontinuerligt luftrenarna, identifierar behovet av filterbyte eller rengöring och varnar om potentiella prestandaproblem. Denna proaktiva approach minskar risken för oväntade driftavbrott och optimerar systemets drifttid. Tack vare sofistikerade sensorer och uppkoppling erbjuder LightAir Connect möjligheten att dynamiskt justera inställningarna baserat på aktuella miljöförhållanden, vilket säkerställer optimal luftkvalitet och energiförbrukning. 

Den industriella marknaden är medveten om sitt behov av kraftfulla och effektiva lösningar, men tillräckligt kraftfulla och effektiva lösningar har inte funnits på marknaden förrän nu. Vi har just börjat penetrera marknaden och potentialen är stor. Inom det industriella segmentet har LightAir redan etablerade samarbeten och söker ytterligare partnerskap, ofta med mindre och specialiserade aktörer på regionala eller nationella marknader. Geografiskt sett är den mest prioriterade marknaden den nordiska hemmamarknaden, där LightAir bedömer att vi har goda förutsättningar för direktförsäljning genom egen säljkår.

Den kommersiella marknaden 
En stor del av människors tid spenderas på jobbet, och många arbetsplatser har problem med såväl sjuknärvaro som sjukfrånvaro, vilket är kostsamt för både individ, företag och samhälle. En orsak till detta är dålig inomhusluft. På en arbetsplats möts människor som alla tillför partiklar till luftmiljön och som dessutom bär med sig virus och bakterier. 

LightAir har identifierat två prioriterade kundgrupper inom segmentet kommersiella lösningar:
  • Workplace (kontor, arbetsplatser, etc.).
  • Education (skolor, förskolor, universitet, etc.) 

Det finns ett stort konkurrensmässigt värde i att kunna erbjuda en arbetsplats, oavsett om det handlar om ett kontor eller en skola, där människor genom ren luft håller sig friskare och piggare. Genom en satsning på förbättrad inomhusluft kan smittspridning av olika sjukdomar minskas. Genom service-produkten och prenumerationstjänsten LightAir Health+ erbjuder vi ett enkelt och riskfritt erbjudande riktat mot dessa kundgrupper. 

LightAir har under de senaste två åren lanserat produkter och lösningar med inriktning på den kommersiella marknaden och därmed utökat bolagets potentiella marknad markant. Inom det kommersiella segmentet har LightAirs teknologier - CellFlow och IonFlow - komparativa fördelar gällande reningseffektivitet och låg ljudvolym. 

Framåt ämnar LightAir utöka samarbetet med ett antal befintliga distributörer samt fokusera på att knyta till sig nya distributörer med erfarenhet av B2B-försäljning av system med tillhörande service- och finansieringslösningar. Genom en stark position inom kommersiell luftrening skapas även en eftermarknad för service och filter. Verksamheten byggs med Norden som utgångspunkt, där LightAir ska positionera sig som en högkvalitativ lösning för ren luft med låga driftskostnader. 

LightAir Årsredovisning 2023.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3992475/b5b33468f5e79b73.pdf)