20:06:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-08-10 15:25:00

LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete och är bland annat grundare och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Peter Holmberg har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman också beslutar om att minska aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital i syfte att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och kvotvärdet till 0,10 kronor.

LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Peter Holmberg har avböjt omval. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete. Han är en av grundarna och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Otto Persson har varit CFO i BE Group och suttit i styrelserna för Northgold AB, Lagerhuset ABC i Svedala AB, Lupinia AB och Taste of Scandinavia Food and Beverage Sweden AB samt ett antal företag i Hylbo Gård-koncernen.

"Vi är väldigt glada över att Otto vill ansluta till LightAir och bidra med sin kunskap och sitt kontaktnät. Otto har varit med och grundat och byggt upp Train Alliance och tagit bolaget till Nasdaq First North. Hans erfarenhet från entreprenörsbolag är stor och omfattande, samtidigt som han har erfarenhet från noterade bolag och de utmaningar som det innebär", säger Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir.

Peter Holmberg har arbetat i LightAir och styrelsen sedan LightAir grundades. Peter Holmberg kommer att fortsätta med produktutveckling, produktion och kvalitetssäkring i LightAir och bidrar med sin kompetens och kunskap i ledningsgruppen.

"Vi i styrelsen och bland LightAirs större aktieägare vill rikta ett stort tack till Peter Holmberg för hans insatser i styrelsen i LightAir under många år. Vi ser fram emot att fortsätta ta del av Peters insatser i verksamheten och framförallt i arbetet med produktutveckling och tillverkning av det industriella sortimentet", säger Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman också ska besluta om minskning av aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital. Målsättningen är att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,10 kronor.