11:54:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2023-05-24 10:01:00

Chalmers Industriteknik har beviljats forskningsmedel och LightAir bistår med expertis kring luftreningsteknologi

Chalmers Industriteknik (CIT) har nyligen beviljats forskningsmedel från det statliga forskningsrådet Formas. Detta med syftet att finna lösningar för att skapa så ren luft som möjligt i operationsrum och vårdlokaler som byggs upp tillfälligt eller utifrån bristande resurser och infrastruktur. Det ställs alltid höga krav på luftrenhet i denna typ av miljöer, vilket ofta är en utmaning i såväl låg- som höginkomstländer. Projektet ska fortlöpa under tre års tid och LightAir bistår projektet med expertis inom luftrening samt anpassad applikationsutveckling baserad på sin patenterade teknologi CellFlow DEP.

Världshälsoorganisationen, WHO, har länge understrukit behovet av forskning kring förbättrad luftkvalitet i operationsrum i bland annat fältsjukhus. Idag anses det saknas kunskap och effektiva lösningar för ventilation och luftrening i denna typ av operationsmiljöer. Detta medför stora utmaningar gällande patientsäkerhet och luftburen smitta, samtidigt som miljöerna i sig ställer höga krav gällande exempelvis reningsnivåer, energiförbrukning och mobilitet.

Formas, statligt forskningsråd för hållbar utveckling, har beviljat CIT forskningsmedel med syftet att med största möjliga kostnadseffektivitet skapa så ren luft som möjligt i denna typ av operationsrum och tillfälliga vårdlokaler. Projektet kommer drivas under tre års tid och är uppdelat i fem steg, varav ett fokuserar på kompletta pilottester av uppsatta operationsmiljöer på två sjukhus i Demokratiska republiken Kongo.

"Om vi kan lösa de tekniska utmaningarna att kontinuerligt och kostnadseffektivt rena inomhusluft och tilluft i den här typen av operationsmiljöer och vårdlokaler så hjälper vi helt enkelt till att möjliggöra effektiv vård, minska lidande och till och med rädda liv," konstaterar Lars Ekberg, professor i inneklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers. "Vi vill hitta en enkel och generell lösning som kan utformas och dimensioneras så att höga nordiska krav på luftrenhet kan säkerställas och därmed minska luftburna smittorisker."

Sambandet mellan luftkvalitet och infektionsrisker är stort och väldokumenterat, varför det finns rigorösa krav för luftrenhet i operationsrum och andra känsliga lokaler inom sjukvården. Konventionella lösningar för dessa behov är förhållandevis dyra, underhållskrävande, skrymmande och dessutom mycket energi- och effektkrävande. Därmed är det idag ovanligt, om ens förekommande, att sjukhus i resurssvaga länder har relevant skyddsventilation och luftrening. Även i västerländsk sjukvård kan traditionella lösningar i många fall saknas eller vara begränsade till endast delar av lokalerna. Inte minst finns utmaningar gällande lokaler som under krisberedskap snabbt behöver upprättas för exempelvis provtagning, patientisolering, laboratorieverksamhet och fältsjukvård. 

"Vid en tidigare genomförd förstudie i Tchad har vi sett goda resultat genom att nyttja en kombination av tryckstyrd filtrerad tilluft och innovativ luftreningsteknologi," säger Daniel Olsson, projektledare på CIT. "Det nya projektet bygger vidare på vår förstudie och ska vetenskapligt pröva om vi hittat en lösning på problemet. Utmaningen är att skapa hög luftrenhet, trots ogynnsamma förhållanden och med såväl effektiva som flexibla lösningar, utan att de vare sig är skrymmande, energislukande eller ens direkt ljudalstrande. Vår målbild är kunna göra detta genom att nyttja energikällor som solceller och med en elförbrukning motsvarande vad som även kan genereras genom enkla 12-voltsbatterier. Kan vi säkerställa en enkel och mobil, likväl effektiv, teknisk lösning för att rena luften i sådana här miljöer så är behovet både stort och globalt."

LightAirs patenterade teknologi CellFlow DEP, som bland återfinns i bolagets industriella erbjudande, är utvecklad just med fokus på områden som reningsgrad, energiåtgång, ljudnivåer och självrengöring.

"Genom att vi äger samtliga immateriella rättigheter för luftrenartekniken och även har en egen produktionsanläggning kan vi med stor flexibilitet åta oss att hjälpa till med denna typ av utmaningar utifrån hårt anpassade behov och kravspecifikationer," säger Peter Svensk, vd på LightAir. "Oavsett miljö vet vi att vår teknologi kontra konventionella lösningar har stora fördelar gällande att leverera ledande reningsgrader till förkrossande låg energiförbrukning. Givetvis är det med stolthet vi nu medverkar i detta forskningsprojekt med syftet att skapa bättre vårdmöjligheter, utifrån höga kravbilder, i dessa emellanåt rent livsavgörande miljöer."

Löpande kommunikation under projektets gång planeras att ske via CIT och projektets hemsida, vilken kommer att återfinns via domänen www.cleansurgeair.se
 

[image]

Bild från operationsmiljö under förstudie Tchad. Takhängd luftrening nyttjandes teknologin CellFlow DEP i bakgrunden.
(Fotograf: Daniel Olsson)