20:05:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2022-10-07 12:00:00

LightAirs distributör och partner för Benelux har erhållit en order från en internationell butikskedja gällande luftrening i holländska affärslokaler. Beställning av installationer av en kundanpassad version av konceptet LightAir Health[+] har idag erhållits gällande tretton butiker i Holland. Butikskedjan har uttalat en avsikt att även installera lösningen i kedjans samtliga cirka 180 butiker i hemmaregionen Benelux. Ordervärdet för LightAir gällande den initiala beställningen är 0,4 miljoner kronor, medan en större utrullning i hela Benelux bedöms kunna generera en omsättning om över 5 miljoner kronor.

Affären har säkrats i samarbete med Habitat Solutions och dess grundare Rob Jansen, som är LightAirs mångåriga partner i regionen. Leveranserna till butikskedjan innebär mindre kundanpassningar av befintliga produkter för att underlätta installationer i befintliga el- och belysningsramper som redan nyttjas i butiksnätet. En fullskalig implementation i kedjans samtliga cirka 180 butiker i Belgien, Nederländerna och Luxemburg bedöms kunna vara genomförd under 2023.

"Relationen med vår holländske partner går många år tillbaka, samtidigt som Rob och Habitat på senare tid har följt LightAir genom att även de nu lagt om sin långsiktiga strategi än hårdare mot B2B-försäljning," säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. "Det är oerhört glädjande att man nu landat en ledande och välrenommerad butikskedja som kunder till konceptet LightAir Health[+]. Samarbetet innebär även att vi som leverantör breddar vår kompetens och erbjudande med anpassade takinstallationer för just butikslokaler, vilket givetvis är av stort intresse på en mängd internationella marknader."

Den globala detaljhandelskedjan verkar inom försäljning för hem och kroppsvård och grundades år 2000 i Amsterdam. Idag har man mer än 800 egna butiker samt 2 700 så kallade "shop-in-shops" i ett trettiotal länder i Europa, Asien, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika.

LightAir Health[+] är en innovativ svensk lösning för luftrening, som består av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare som sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, virus och ultrafina partiklar rensas bort från inomhusluften. Lösningens andra beståndsdel består av patenterade virushämmare, som aktivt söker upp och oskadliggör virus redan i luften utan att passera ett filter. Tillsammans ger de två teknologierna därmed ett dubbelt skydd mot luftburna virus.

"Under de senaste kvartalen har vi samarbetat och nogsamt utvärderat lösningen i ett antal testbutiker, varefter den aktuella affärskedjan nu beslutat sig för att installera luftrening bredare i sitt butiksnät", säger Rob Jansen, grundare och vd på Habitat Solutions. "Jag har länge arbetat i branschen med såväl luft- som vattenrening varför jag med lätthet sett alla fördelarna med LightAirs erbjudande, gällande exempelvis reningsnivåer, elförbrukning och ljudnivåer. Slutkunden har sett dessa fördelar och jag är mycket optimistisk inför vår fortsatta bearbetning av företagsmarknaderna här i Benelux."

På den nordiska hemmamarknaden erbjuds LightAir Health[+] främst som en prenumerationslösning, där ren luft tillhandahålls som en tjänst - inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten, som tidigare erhållit International Facility Management Associations nordiska innovationspris, erbjuds då helt utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.