12:36:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Split LAIR 100:1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Split LAIR 100:1
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-29 Årsstämma 2016
2016-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-29 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2014-05-28 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-18 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2012-04-17 Årsstämma 2012
2012-04-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-16 X-dag ordinarie utdelning LAIR 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.
2022-11-25 09:00:00

LightAirs återförsäljare och servicepartner Trä & Miljö AB tecknar ramavtal med fyra östgötska kommuner gällande befintliga och nyprojekterade slöjdsalar. Avtalet omfattar cirka hundratalet skolor för kommande fyra år och börjar gälla under det kommande kvartalet.

De östgötska kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsviks samt fastighetsbolaget Lejonfastigheter har genomfört en gemensam upphandling och tecknar nu ramavtal med Trä & Miljö AB gällande samtliga sina slöjdsalar. Avtalet börjar gälla i februari 2023 för kommande fyra år och berör närmare hundratalet skolor i dessa fyra kommuner.

Den av Trä & Miljö AB vunna upphandling inbegriper en mängd produkter för slöjdsalar, däribland slöjdmaskiner, inredning och besiktningstjänster. För första gången omfattas även dessa kommuners centrala ramavtal även luftrening på artikelbasis och upphandlad ramavtalsprodukt är LightAirs teknologi CellFlow DEP.

"Vi märker av en växande efterfrågan för CellFlow-teknologin i skolmiljöer," säger Patrik Schillerström, projektledare för det vunna avtalet hos Trä & Miljö AB. "Det är givetvis positivt att såväl upphandlingsenheter som lärare och elever uppmärksammar fördelarna som teknologin erbjuder. Vi har redan installerat LightAirs luftrenare på ett flertal skolor i dessa kommuner. Att de nu tar steget och föreskriver denna produkt i ett ramavtal talar sitt tydliga språk om vilken betydande effekt bra luftrening har för en god arbetsmiljö."

Trä & Miljö har en växande målgrupp, samtidigt som bolaget är traditionellt uppbyggt gentemot en nischad huvudmarknad bestående av svenska slöjdsalar. I just dessa genereras extra mycket partiklar och emellanåt direkt hälsovådliga sådana. Överraskande nog för lekmän är att salar för syslöjd oftast är värre ur ett luft- och hälsoperspektiv än träslöjdssalar. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs produkterbjudande stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men framför allt genom betydligt lägre energiförbrukning än hos konkurrerande lösningar.

"LightAirs framtid kretsar mycket kring hur vi nu ställer om till att fokusera vår långsiktiga tillväxtstrategi på B2B och tillhandahålla ren luft till skolor, kontor och industrier," säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. "Det är väldigt glädjande att dessa fyra kommuner nu har tagit in luftrening i sin centrala upphandling och specificerat en väl beprövad lösning i form av vår CellFlow-teknologi. Ren luft borde vara en självklarhet för varje skola och varje klassrum då forskning visar på hur detta påverkar den kognitiva förmågan. En verkligt inkluderande skola måste även säkerställa en ren och virusfri luft i sina lokaler."

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse hos svenska skolor såväl som kontor och industrier. Ren luft bidrar till en hälsosammare miljö och ökad produktivitet, med lägre sjukfrånvaro och förbättrad inlärning. Forskning och undersökningar[1] visar att barn och ungdomars kognitiva förmågor och inlärning påverkas negativt av partikelhalten i skolor och utbildningslokaler.

[1] Se exempelvis djupstudie av 39 katalanska skolor som publicerats i PLOS Medicine: Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001792)